Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Prezentacja koncepcji sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie

aasala1

Prezentacja koncepcji sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie

W dniu 31 maja 2022 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie, przy ul. Dmowskiego, odbyła się prezentacja koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie w ramach trwającego zadania pn.: „Projekt Sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie”.

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyna Osowicz- Szewczyk, Radni Powiatu Gostynińskiego w osobach Teresa Russek, Katarzyna Leśniewska, Paweł Kiełbasa, Roman Augustyniak oraz Dyrektor Szkoły Anna Latoszek- Janicka, a także pracownicy Starostwa Powiatowego i przedstawiciele biura projektowego.

Tekst: Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

 

„Mazowsze dla sportu 2022”

zgce1

Powiat Gostyniński pozyskał dofinansowanie
ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej
„Mazowsze dla sportu 2022”

           Powiat Gostyniński uzyskał wsparcie finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie melioracji – odwodnienie istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych
z rozszerzeniem o ciągi komunikacyjne”. Wysokość dofinansowania udzielonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wynosi 225 000 zł, stanowi 75 % wartości całej inwestycji.

     Modernizacja infrastruktury sportowej GCE poprawi jakość korzystania z obiektów sportowych oraz zwiększy komfort prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Zagospodarowanie terenu wokół boiska otworzy nowe możliwości pełnego wykorzystania obszaru podczas imprez plenerowych. Stworzone zostaną odpowiednie warunki do organizacji turniejów oraz zawodów o zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym, co przyczyni się do zwiększenia zainteresowania sportem oraz pozytywnie wpłynie na propagowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

     Łączny koszt realizacji zadania to 300 000 zł.

 

 

 

Dzień Dziecka 2022

1.06.2022

Powiat Gostyniński pozyskał dofinansowanie na budowę sali sportowej przy SOSW z programu Polski Ład

sosw1

 

 

Znane są już wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Powiat Gostyniński otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 950 000,00 zł na realizację zadania „Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie”.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przy SOSW w Gostyninie powstanie sala sportowa wraz z zapleczem sanitarnym. Realizacja zadania będzie obejmowała również zagospodarowanie terenu wokół sali sportowej w postaci chodników oraz parkingu. Funkcjonalnie oba budynki: istniejący ośrodek oraz sala sportowa będą stanowiły jedną całość.

Powyższa inwestycja zapewni odpowiednie warunki do realizacji zajęć wychowania fizycznego, a także zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy uczniów, co jest szczególnie istotne w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stworzone zostanie zaplecze sportowe do prowadzenia zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych.

SOSW zyska nowoczesną bazę sportowo – rehabilitacyjną, która przyczyni się
do podniesienia komfortu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nowo wybudowana sala sportowa będzie również wspaniałym miejscem do organizacji różnorodnych wydarzeń szkolnych oraz inicjatyw sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt realizacji zadania: 5 500 000,00 zł.

 

Magdalena Krupińska

Wydział Edukacji i Kultury