Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

Zmiany w obsłudze interesantów


  

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 26.03.2020 rStan danych na godzinę 13.00 w dniu 26.03.2020 r.

liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 10
liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 2
liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 0
liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 14.00.

Przypominamy, że wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl
https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa i miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARSCoV-2, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Zalecamy stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa:

0 800 190 590.


Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych.


Komunikat Starosty Gostynińskiego o działalności Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.WNIOSEK DO POBRANIA

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2020r.


Starosta Gostyniński apeluje w związku z zagrożeniem koronawirusem.

W związku z zagrożeniem koronawirusem Starosta Gostyniński apeluje,aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem - przez ePUAP, wysyłając pisma/wnioski na e-maila: starosta@gostynin.powiat.pl
lub telefonicznie pod numery telefonów podane na stronie http://gostynin.powiat.pl/wydzialy

Apelujemy też do osób, które wróciły z krajów objętych koronawirusem np. Chin, Włoch, Francji, Niemiec, Hiszpanii aby pozostały w domach, nie pojawiały się w miejscach publicznych. Zaznaczamy, że stanowią one zagrożenie dla zdrowych mieszkańców naszego powiatu.

 Zawiadomienie


                Projekt Programu Dostępny <tutaj>

 
 


Komunikat Starostwa Powiatowego w Gostyninie

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemiologicznego w wyniku rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Cov-2 oraz Zarządzeniem Starosty Gostynińskiego z dnia 23.03.2020 r., w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników, wprowadza się ograniczenia od dnia 24 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Gostyninie polegające na zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów w budynkach Starostwa przy ul. Dmowskiego 13, ul. 3-go Maja 43b i budynku przy ul. Polnej 16a.

Informujemy, że wstrzymuje się wszczęcia postępowań w sprawie nałożenia kar finansowych z tytułu naruszeń, o których mowa w art. 140mb ustawy Prawo o Ruchu Drogowym tj.:
♦ niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu przez właściciela w terminie nieprzekraczającym 30 dni,
♦ niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium UE w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Obecna sytuacja traktowana jest jako siła wyższa w rozumieniu art. 189e Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W związku z powyższym, właściciele pojazdów, którzy nabyli lub zbyli pojazd oraz sprowadzili pojazd z terytorium Unii Europejskiej, a termin na wykonanie obowiązku zgłoszenia faktu nabycia/ zbycia lub przerejestrowania pojazdu sprowadzonego z UE upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego (tj. w okresie od dnia 12.03.2020r. do 25.03.2020r) nie będą karani finansowo za to naruszenie.

Jednocześnie informuję, iż formalności tych należy dopełnić niezwłocznie po ustaniu obecnej sytuacji.

Wyszukaj