Prezydium Rady Powiatu Gostynińskiego

1. Przewodnicząca Rady Powiatu - Katarzyna Osowicz-Szewczyk

2. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Michał BartosiakDyżury Przewodniczącej Rady Powiatu Gostynińskiego

Przewodnicząca pełni dyżur w każdą środę w godz. 15:00 – 16:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie (pokój nr 1-2).

Starostwo Powiatowe w Gostyninie

ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

tel. 24 235 21 43


Radni Powiatu Gostynińskiego VI kadencji (2018 - 2023)

1. Augustyniak Roman

2. Bartosiak Michał Tomasz

3. Boruszewski Arkadiusz

4. Kiełbasa Paweł Maciej

5. Krzewicki Andrzej Krzysztof

6. Leśniewska Katarzyna Julia

7. Majchrzak Kazimierz

8. Milczarski Wiesław

9. Osowicz - Szewczyk Katarzyna

10. Pagórek Marian Adam

11. Pawlak Teresa

12. Pilichowicz Paweł

13. Russek Teresa

14. Waloch Adam Dominik

15. Wojtalewicz Wiesław

16. Wróblewska Maria Bożena

17. Wypych Anna


Komisje Rady Powiatu GostynińskiegoKomisja Rewizyjna

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący: Paweł Maciej Kiełbasa

Wiceprzewodniczący: Kazimierz Majchrzak

Członkowie:

1. Anna Wypych


Komisja Budżetu i Finansów

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący: Roman Augustyniak

Wiceprzewodnicząca: Anna Wypych

Członkowie :

1.  Michał Tomasz Bartosiak

2. Katarzyna Julia Leśniewska

3. Wiesław Wojtalewicz

4. Maria Bożena WróblewskaKomisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący: Kazimierz Majchrzak

Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Julia Leśniewska

Członkowie:

1. Teresa Pawlak

2. Marian Adam Pagórek

3. Paweł Pilichowicz

4. Wiesław Milczarski

5. Andrzej Krzysztof Krzewicki

6. Adam Dominik Waloch

7. Paweł Maciej Kiełbasa


Komisja Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący: Michał Tomasz Bartosiak

Wiceprzewodniczący: Paweł Maciej Kiełbasa

Członkowie:

1. Roman Augustyniak

2. Katarzyna Julia Leśniewska

3. Katarzyna Osowicz - Szewczyk

4. Teresa Russek

5. Maria Bożena Wróblewska

6. Adam Dominik Waloch


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

W skład komisji wchodzą:

Przewodnicząca: Anna Wypych

Wiceprzewodniczący: Paweł Maciej Kiełbasa

Członkowie:

1. Kazimierz Majchrzak


Zarząd Powiatu Gostynińskiego

1. Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński

2. Maria Wróblewska - Wicestarosta Gostyniński

3. Teresa Russek - Członek Zarządu

4. Wiesław Wojtalewicz - Członek Zarządu

5. Roman Augustyniak - Członek Zarządu

 

Skarbnik Powiatu Gostynińskiego - Elżbieta Kijek