Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

60 tys. zł na restrukturyzację małego gospodarstwa – ruszył nabór wniosków

arim

Oddziały regionalne ARiMR rozpoczęły przyjmowanie wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. O uzyskanie 60 tys. zł bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu PROW 2014 – 2020 można starać się od 16 maja do 14 lipca 2022 r.

Rolnicy, którzy są zainteresowani tą formą wsparcia powinni posiadać gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Osoby, które chcą ubiegać się o premię, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by co najmniej 25 proc. dochodów lub przychodów osiąganych przez zainteresowanego pochodziło z działalności rolniczej.

Należy także pamiętać, że o taką pomoc nie mogą ubiegać się beneficjenci następujących mechanizmów: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł. Kwota ta wypłacana jest w dwóch ratach – 80 proc. rolnik dostaje po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 proc. – po poprawnej realizacji biznesplanu.

Wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe, m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Wnioski można składać od 16 maja do 14 lipca 2022 r. w oddziałach regionalnych Agencji – osobiście, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

 

„Konsultacje skierowane do osób bezrobotnych i pracodawców”

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie Dni pracodawców 1

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie serdecznie zaprasza na
„Konsultacje skierowane do osób bezrobotnych i pracodawców”
w ramach ,,Europejskich Dni Pracodawców 2022”, które odbędą się
w dniach 18-19.05.2022r. od godziny 1000w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68.

Dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego dla Powiatu Gostynińskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

da4c593c 01b9 4554 87e3 99c5d35de51b

 

Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski wziął udział w uroczystym podpisaniu umów pomiędzy Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem, a przedstawicielami 12 samorządów z regionów warszawskiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego, radomskiego, płockiego oraz siedleckiego na objęcie w 2022 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wydarzenie odbyło się 11 maja br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

W roku 2022, dopłatę do zadań organizatora transportu publicznego, czyli m.in. dla Powiatu Gostynińskiego przyznano w kwocie 420 189,00 zł.

Umowa na dofinansowanie obejmie 9 linii autobusowych, o długości 251,5 km, w Mieście Gostynin, w Gminie Gostynin, w Gminie Szczawin Kościelny, w Gminie Pacyna oraz w Mieście i Gminie Sanniki,

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

 

 

Zdjęcia: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/

 

Dzień Pielęgniarek i Położnych 12 maja

12.05.2022

„Młodzież Zapobiega Pożarom”- eliminacje powiatowe.

str1

„Młodzież Zapobiega Pożarom”- eliminacje powiatowe.

            W dniu 11 maja 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie odbyły się eliminacje powiatowe do XLIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorami turnieju byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gostyninie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie oraz Starostwo Powiatowe w Gostyninie.

            Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

            Podczas zmagań powiatowych finalistów dopingował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gostyninie st.bryg. Andrzej Ledzion, Prezes Powiatowy ZOSP RP w Gostyninie Karol Podleśny oraz nauczyciele-opiekunowie startujących uczniów. W imieniu Starosty Gostynińskiego powodzenia życzyli pracownicy Starostwa Powiatowego Jacek Nowicki i Janusz Brudnowski.

            Wiedzę uczestników finału powiatowego oceniało jury złożone z funkcjonariusza Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie oraz Kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego w Gostyninie. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową w Teodorowie (I i II grupa wiekowa), oraz Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie (III grupa wiekowa). Najlepsza „trójka” będzie reprezentować Powiat Gostyniński w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w dniu 14 maja w Płońsku, dlatego już dziś trzymamy mocno za nich kciuki.

Tekst; Janusz Brudnowski

Zdjęcia; Witold Modrzejewski

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Gostyninie