Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

BEZPIECZNE WAKACJE

bezp wakacje

 

Podczas wakacji bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest dla nas szczególnie ważne.


Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie szczególnie należy zapewnić im opiekę i zainteresowanie, w maksymalnym stopniu uczestnicząc w spędzaniu przez nie wolnego czasu. Warto porozmawiać z dzieckiem o bezpiecznych zachowaniach podczas wypoczynku, uczulić na zagrożenia związane z kontaktami z nieznajomymi osobami, nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego (np. podczas jazdy rowerem) czy sięganiem po różnego rodzaju używki.
Pamiętajmy o tym, że to głównie od nas zależy czy i jak bezpiecznie spędzimy czas wolny.
Ze względu na wciąż panującą pandemię z tegorocznymi wakacjami wiążą się inne zasady niż dotychczas. Aby nasze wyjazdy wakacyjne były bezpieczne nie możemy zapomnieć o szeregu zasad bezpieczeństwa:

Nie zapominaj o maseczce
Pomimo zezwoleń na przebywanie na otwartych przestrzeniach bez maseczki, zawsze należy mieć ją pod ręką. Nie dotykaj maseczki ochronnej, a po jej zdjęciu umyj ręce.
W samolotach, pociągach i autobusach noszenie maseczek jest obowiązkowe!
Pamiętaj o odstępach
Zachowuj zawsze 1,5 metra odstępu do innych, w szczególności gdy wykazują oni objawy zarażenia (kaszlą lub mają gorączkę). Należy również pamiętać, że odstęp między stolikami w restauracji lub innych miejscach, powinien wynosić 2 m.
Unikaj zatłoczonych miejsc
Postaraj się przebywać, jak najkrócej w tłocznych miejscach. Na wyjazd wybieraj miejsca, gdzie nie spodziewasz się dużych grup turystów. Nie wchodź także do zatłoczonej windy – najlepiej poczekać, gdy będzie pusta. Staraj się jak najczęściej dezynfekować ręce i nie dotykać okolicy oczu oraz ust. Zawsze warto mieć przy sobie płyn do dezynfekcji!
Zapoznaj się z zasadami panującymi w wybranym kurorcie
Większość placówek także przygotowało zbiór zasad oraz plakaty informacyjne o tym, jak należy postępować w czasie epidemii. Jeśli planujesz wakacje w hotelu, sprawdź czy oferuje on możliwość spożywania wykupionych posiłków w pokoju.
Płać kartą
Bezpieczniej jest płacić kartą niż gotówką, ze względu na ograniczony kontakt. Dobrą praktyką jest także kupowanie biletów online.

Bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 800 060 800.
Zapisz w telefonie podstawowe numery telefonów alarmowych:
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
112 – numer alarmowy dla telefonów komórkowych

Życzymy bezpiecznych i udanych wakacji !
Powiatowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Studenci z Politechniki Warszawskiej przedstawili kilka koncepcji budowy nowej sali gimnastycznej przy zabytkowym budynku Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

 DSC0384

Grupa studentów z Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. Cezarego Głuszka wykonała dla Powiatu Gostynińskiego kilka koncepcji budowy nowej sali gimnastycznej przy zabytkowym budynku Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. Jest to praca zbiorowa kilku grup studentów studiów magisterskich Wydziału Architektury.

Wykonane koncepcje mają na celu wizualizację nowej sali gimnastycznej tak, aby można było dokonać wyboru takiej, która będzie najlepsza pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym oraz spotka się z największą aprobatą z Państwa strony. Dlatego serdecznie zachęcamy do obejrzenia wystawy, która mieści się w budynku Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz obostrzeniami wynikającymi z tej sytuacji, prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 24 235 22 10 w celu umówienia terminu zwiedzania wystawy.


Nieodpłatna Pomoc Prawna - dyżur odwołany.

hammer 802301 1920


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w III kwartale 2020 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie

Wyznaczony w Gostyninie na dzień 07.07.2020 r.
w godzinach od 11.30 do 15.30

dyżur radcy prawnego zostaje odwołany

Punkt będzie nieczynny

Kampania promująca honorowe krwiodawstwo ”TWOJA KREW-MOJE ŻYCIE”

blood donation 3087392 1920


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza do oddawania krwi mieszkańców woj. mazowieckiego szczególnie w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień), kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie na krew.

W czasie wakacji spada liczba honorowych dawców krwi, natomiast liczba pacjentów potrzebujących jej jest większa, niż w innych miesiącach. Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18 – 65 lat legitymujące się dokumentem tożsamości ze zdjęciem, zapraszamy do siedziby Centrum Krwiodawstwa przy ul. Saskiej 63/75, do naszych Terenowych Oddziałów oraz na akcje krwiodawstwa zaplanowane na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego.

Harmonogram akcji krwiodawstwa dostępny jest w linku:
http://www.rckik-warszawa.com.pl/pliki/plan.pdf

Szczegółowe informacje na temat możliwości i zasad oddania krwi udostępnione są na stronie internetowej RCKiK w Warszawie. Przed oddaniem krwi należy sprawdzić bieżące informacje:www.rckik-warszawa.com.pl (http://www.rckik-warszawa.com.pl/).

XIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

 DSC0341


W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła:
• Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ”.
• Informację Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2019.
• Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania kierunków działania Zarządu za rok 2019.

oraz podjęła uchwały:
• Nr XIX/118/2020 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej Gostynin – Legarda – Rogożewek.
• Nr XIX/119/2020 o w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
• Nr XIX/120/2020 zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.
• Nr XIX/121/2020 zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.
• Nr XIX/122/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego wotum zaufania.
• Nr XIX/123/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2019 rok.
• Nr XIX/124/2020 w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
• Nr XIX/125/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji.