Informacje Powiatowe

 

3

          1 lutego 2024 roku, w ramach Dnia Szkolnictwa Zawodowego w Zespole Szkół im. Marii Sklodowskiej-Curie w Gostyninie zawitali uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych z terenu Powiatu Gostynińskiego, a także inni zainteresowani ofertą kształcenia na rok szkolny 2024/2025.

           W godzinach 15.00 – 18.00 przybyli goście, pod opieką przewodników – uczniów Zespołu Szkół –poznawali specyfikę nauki w klasach technikum, korzystając z  przygotowanych specjalnie dla nich stanowisk tematycznych: turystycznym (technik organizacji turystyki), ekonomicznym ( technik ekonomista), elektronicznym (technik elektronik) i informatycznym (technik informatyk).  Gości zainteresowała  prezentowana innowacja w zawodzie technik informatyk:  e-sport z elementami grywalizacj który  przewiduje dodatkowe 2 godziny w tygodniu przeznaczone na doskonalenie umiejętności gry, pracy w grupie i wspólnej zabawy. W ramach zajęć uczniowie będą poznawać zasady gier i opracowywać własne strategie, uczestniczyć w konkursach oraz wyjazdowych turniejach. Nabyte  umiejętności młodzież będzie mogła wykorzystać m.in. na zajęciach z matematyki, przedsiębiorczości czy fizyki. Program przewiduje także zajęcia z profilaktyki uzależnień od gier i internetu oraz pomoc pedagoga i psychologa.

         Przybyła  młodzież podejmowała rozmowy z uczniami i nauczycielami zawodu na temat specyfiki danego kierunku oraz możliwości odnalezienia się w przyszłości na rynku pracy.Dziękujemy gościom  z Łącka, Szczawina Kościelnego, Białotarska, Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie za odwiedzenie naszej placówki. Dziękujemy także pracownikom szkoły i uczniom za przygotowanie wydarzenia.

Zespół Szkół czeka na nowych uczniów. Nie wątpimy, że to właśnie do nas zechcecie dołączyć.

8

 9

 

 2

 

4

      W poniedziałek, 5 lutego, dzień po urodzinach Tadeusza Kościuszki, rozpoczęto uroczyście obchody Miesiąca Patrona Szkoły. Pani Dyrektor i Przewodniczący wszystkich klas, z towarzyszeniem Pocztu Sztandarowego Szkoły oraz  uczniów w historycznych strojach, przy dźwiękach werbli, złożyli kwiaty i zapalili znicz przy pomniku Kościuszki, wyrzeźbionym w 2007 roku przez wspaniałego gostynińskiego artystę Pana Tadeusza Biniewicza.
       Tego dnia na godzinach wychowawczych uczniowie (wszyscy tego dnia w galowych strojach) przygotowywali „projekty kościuszkowskie” – plakat pod hasłem „Dlaczego to właśnie Kościuszko jest patronem naszego liceum”, słowa piosenki o Patronie oraz projekt na ex libris szkolnej biblioteki. Zwycięska klasa otrzyma na koniec miesiąca dofinansowanie do wycieczki szkolnej.
Kolejne wydarzenia obchodów to m.in. wystawa poświęcona Tadeuszowi Kościuszce, wypożyczona od Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Wielkie Kościuszkowskie Dyktando i Turniej Szachowy. Miesiąc Patrona organizowany jest przez Bibliotekę Szkolną we współpracy z Samorządem Uczniowskim. 

zdjęcia oraz tekst: strona LO Gostynin

:hdimg4d880fdbed9c124b6a86c3f81cb650

 

3Bez tytuu

porzadek

2

          Pomimo niesprzyjającej aury rozpoczęły się oczekiwane roboty, ważnej inwestycji drogowej pt. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz-Rybie-Nowy Kamień” w m. Rybie gmina Pacyna oraz ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583” w m. Lipińskie i Lwówek gmina Sanniki.
          W zakres zadania wchodzi: poszerzenie jezdni do 6m na obu odcinkach o łącznej długości 3,1km, wykonanie poboczy szerokości 1,0 m, wykonanie zjazdów wraz z przepustami. Łączny koszt inwestycji wynosi 4 523 602,28zł. Powiat Gostyniński uzyskał dofinasowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 575 290,00zł.

 

1

 

3