IMG 5855

 ,,BEZPIECZNE WAKACJE 2024” 

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym w dniu 10 czerwca  br. w Starostwie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwołane przez Starostę Gostynińskiego Pana Andrzeja Krzewickiego. Podczas posiedzenia Komendanci Powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz  Inspektorzy: Inspekcji Sanitarnej i Powiatowego Nadzoru Budowlanego przedstawili informację o podjętych i zaplanowanych działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie trwania letniego wypoczynku w 2024r.

             Życzymy bezpiecznych  wakacji !

   Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

WAŻNE TELEFONY
112– telefon alarmowy służb ratowniczych
997– telefon alarmowy Policji 

IMG 5856

IMG 5857

IMG 5859

IMG 5861