W dniu 16 lutego 2024r. podczas wizyty w Gostyninie, wicepremier Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na wspólnej konferencji wraz ze Starostą Arkadiuszem Boruszewskim, Wicestarostą Marią Wróblewską oraz Senatorem Waldemarem Pawlakiem, że w najbliższej  przyszłości w Gostyninie będą stacjonować Wojska Obrony Terytorialnej. 

„- Dziś byliśmy także na terenie, który Starostwo Powiatowe, wspólnota powiatu gostynińskiego chce przekazać na rzecz Wojska Polskiego, na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Około 150 żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej będzie mogło tu stacjonować, ćwiczyć, przygotowywać się do wykonywania swoich zadań i – jeśli zajdzie taka potrzeba - udzielać pomocy”

        Minister zwrócił uwagę, że tego typu przedsięwzięcie "to połączenie synergii, działań samorządu, rządu, Wojska Polskiego, co składa w pełną całość". "Nie ma szans na pozytywny, taki bardzo dynamiczny rozwój naszej ojczyzny, bez tej synergii między samorządem a rządem. Sam rząd nie wystarczy. Musi być dobry samorząd tak, jak tutaj w Gostyninie" - ocenił Kosiniak-Kamysz. Wyjaśnił, że utworzenie tu jednostki WOT będzie możliwie dzięki inicjatywie starostwa, które udostępni na ten cel nieruchomość.

        Następnie szef MON wraz ze Starostą Gostynińskim Arkadiuszem Boruszewskim, Wicestarostą Marią Wróblewską, Senatorem Waldemarem Pawlakiem oraz towarzyszącymi wojskowymi przenieśli się na spotkanie robocze do Starostwa Gostynińskiego aby omówić szczegóły powstania jednostki Wojsk Ochrony Terytorialnej, które są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie trwania konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych czy katastrof. Dlatego tak ważne jest zgromadzenie i wyszkolenie takiego potencjału ludzkiego, który będzie realnym wsparciem dla mieszkańców powiatów i gmin w sytuacjach zagrożeń, również niemilitarnych. 

06

01