1

W dniu 16 lutego 2024. w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów Oddziału Przygotowania  Wojskowego, który został uruchomiony we wrześniu 2023r. Ceremonia rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Państwowego, po którym Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego  Pan Wojciech Kiełbasa powitał zaproszonych gości, uczniów, rodziców oraz całą społeczność szkolną.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili  Pan Władysław Kosiniak -Kamysz Wicepremier, Minister Obrony Narodowej oraz Pan Waldemar Pawlak Senator.  To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wielu innych honorowych gości:

- Gen. bryg. Krzysztofa Stańczyka -  Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej

- Pułkownika Witolda Bubaka - Dowódcę 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

- ppłk Michała Kwiatkowskego - Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Płocku

- ppłk Dariusza Grzyb - Dowódcę 64 Batalionu Lekkiej Piechoty w Pomiechówku

- starszego brygadiera Andrzeja Ledziona Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

-  Inspektora Zbigniewa Włodkowskiego  Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie

Na uroczystości nie zabrakło również władz Powiatu Gostynińskiego w osobach:

-  Pana Arkadiusza Boruszewskiego Starosty Gostynińskiego

- Pani Marii Wróblewskiej - Wicestarosty Gostynińskiego

- Pani Katarzyna Osowicz – Szewczyk-  Przewodniczącej Rady Powiatu Gostynińskiego

- Pani Elżbiety Kijek-Skarbnika Powiatu Gostynińskiego

- Pana Wiesława Wojtalewicza – Członka Zarządu Powiatu Gostynińskiego Gostynińskiego

- Pana Romana Augustyniaka - Członka Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

Atmosfera była napełniona dumnym oczekiwaniem  na ślubowanie pierwszych kadetów Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego. W obecności wszystkich zgromadzonych uczniowie złożyli następującą uroczystą przysięgę:

"My, uczniowie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, uroczyście ślubujemy, że w codziennej pracy nie będziemy szczędzić swoich sił, aby zdobyć rzetelną wiedzę, która będzie nam służyć w pracy dla dobra naszej Ojczyzny

Swoim zachowaniem, pilnością w nauce i pracy oraz przestrzeganiem regulaminu szkolnego, damy wyraz szacunku dla tradycji naszej szkoły oraz świadectwo uczniowskiej kultury.

Na każdym kroku będziemy dbać o honor młodego pokolenia, starać się poznać historię walk narodu polskiego o wolność i demokrację, a tym samym kształtować w sobie cechy prawdziwego patriotyzmu". 

Te mocne i jednocześnie wzruszające słowa ślubowania  dotarły do serc wszystkich obecnych i były wyrazem gotowości  do podjęcia odpowiedzialności za służbę Ojczyźnie. W powietrzu unosiły się radość i duma, której nie sposób było nie zauważyć. Od tego momentu uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego  stali się pełnoprawnym kadetami i z dumą mogą nosić mundur z flagą naszej Ojczyzny.

          Po uroczystym zaprzysiężeniu kadetów głos zabrał Minister Obrony Narodowej Pan Władysław Kosiak -Kamysz, który przejechał na uroczystość wracając ze spotkania ministrów obrony państw NATO. Dziękował uczniom za chęć służenia ojczyźnie.  Podkreślał, że być kadetem, nosić mundur z Flagą Polski oraz wizerunkiem Orła Białego to wielka duma, zaszczyt, ale też wielkie zobowiązanie. Podziękował również władzom Powiatu Gostynińskiego za wspieranie inicjatyw na rzecz krzewienia patriotyzmu i  poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa Polskiego.

          Słów pełnych uznania skierowanych do kadetów nie zabrakło również  ze strony Pana Waldemara Pawlaka Senatora XI Kadencji. Na koniec głos, zabrał Pan Arkadiusz Boruszewski Starosta Gostyniński, który wskazał, że Oddział Przygotowania Wojskowego to duma Powiatu Gostynińskiego, który stanowi kolejny etap rozwoju szkolnictwa w Powiecie Gostynińskim.  Pan Starosta wskazał, że poczynione przez organ prowadzący  działania w postaci  wyposażenia szkoły w symulator samochodu ciężarowego będą wykorzystane w celu rozwijania umiejętności prowadzenia pojazdów bojowych przez uczniów oddziału przygotowania wojskowego. 

          Po uroczystych przemówieniach nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, w tym kadetów z Oddziału Przygotowania Wojskowego. 

Następnie Minister Władysław Kosiniak-Kamysz przeniósł się na konferencję prasową do Starostwa Powiatowego w Gostyninie. Na miejscu odbyła się konferencja prasowa, podczas której wicepremier poinformował o powstaniu nowej jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej - Około 150 żołnierzy będzie mogło stacjonować w Gostyninie - mówił Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że obecnie potrzebne jest "dużo większe zaangażowanie Unii Europejskiej niż kiedykolwiek w sprawy bezpieczeństwa". - "Uważam, że to jest fundamentalna sprawa i jestem zwolennikiem przesunięcia środków z niektórych bardzo ambitnych celów, określonych na rok 2040 czy 2050”.

 

02

03

1

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32