INFORMACJE POWIATOWE

Stypendia Marszałka

MARSZ 4

Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał stypendia naukowe najzdolniejszym.

W spotkaniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego wzięło udział 36 najzdolniejszych uczniów z terenu całego Mazowsza, którzy uzyskali najlepsze wyniki punktowe.

Wśród tej grupy uczniów znalazł się uczeń klasy drugiej technikum budowlanego z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego - Wiktor Rękawiecki, jako jedyny przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych z Gostynina.

Aby otrzymać stypendium, uczniowie musieli spełnić szereg kryteriów. Na dodatkowe punkty mogli liczyć laureaci i finaliści konkursów lub olimpiad. Na realizację czterech edycji programu stypendialnego w ramach RPO WM 2014–2020 zarezerwowano ponad 13,5 mln zł

Najlepsi uczniowie ze stypendiami

Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał stypendia naukowe najzdolniejszym uczniom. Wsparcie otrzymają 234 osoby z Warszawy i 167 z subregionu okołowarszawskiego.

To już ósma edycja programów stypendialnych dla mazowieckiej młodzieży. Tegoroczną nowością była możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe przez uczniów szkół zawodowych.

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka stypendia otrzymało łącznie 640 gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 118 uczy się w Warszawie, a 95 w podwarszawskich szkołach. Pomoc – 420 zł miesięcznie – zostanie wypłacona w dwóch transzach w I i II kwartale br.
 

 Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych:

  • Ciechanów – z Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku i z Zespołu Szkół nr 2 w Mławie,

  • Ostrołęka – z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie i z Technikum nr 2 w Wyszkowie,

  • Płock – z Zespołu Szkól Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu i z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie,

  • Radom – z Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu i z Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu,

  • Siedlce – z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach,

  • Warszawa – z Technikum w Mszczonowie, z Zespołu Szkół Nr 14 w Warszawie i z Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego w Warszawie.

Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół zawodowych z obszaru Województwa Mazowieckiego zgodnie z „Indywidualnym Planem Rozwoju Zawodowego” opracowanym przez nauczyciela-opiekuna dydaktycznego w porozumieniu z uczniem i jego opiekunami prawnymi.

 

Gratulacje dla Wiktora z GCE

Samorząd Uczniowski GCE gratuluje sukcesów naszemu wyjątkowemu koledze Wiktorowi Rękawieckiemu, który 27 stycznia 2016 roku w Warszawie z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, odebrał stypendium marszałkowskie dla uczniów szkół zawodowych Spośród 36 nagradzanych uczniów Wiktor osiągnął jeden z najlepszych wyników punktowych z całego Mazowsza. Nasz uczeń w okręgu płockim uzyskał 3 miejsce, większą ilość punktów od Wiktora uzyskali jedynie uczniowie z ZSE-K w Płocku i ZSCKR w Studzieńcu . Wobec powyższych faktów nasz Wiktor z GCE był jedynym uczniem z Gostynina wyróżnionym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Gostynińskie Centrum Edukacyjne to zespół szkół kształcących w kilkunastu zawodach, rok 2015/2016 okazał się niezwykle pomyślny dla ucznia Technikum Budowlanego – Wiktora Rękawieckiego, który zdobył wysoką średnią ocen - 5,30. Wiktor otrzymał nie tylko StypendiumMarszałka Województwa Mazowieckiego ale również prestiżowe Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uczeń Wiktor Rękawiecki jest absolwentem Gimnazjum w Solcu, pochodzi z podgostynińskiej miejscowości, z zdolnionej rodziny, gdyż jego rodzeństwo także otrzymywało stypendium premiera Już w pierwszej klasie określił swoje cele i ambicje- chce studiować architekturę, stąd wysokie średnie powyżej 5.0 z przedmiotów zawodowych, fizyki i matematyki. Opiekunem dydaktycznym Wiktora jest pani Bogumiła Łoś.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

XV Sesja Rady Powiatu

DSC 1827

W dniu 28 stycznia 2016 r odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła  Przewodnicząca  Rady Powiatu  Katarzyna  Osowicz- Szewczyk.   
Rada Powiatu podjęła trzy uchwały :

- w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego, położonej w Gostyninie przy  ul. Kowalskiej 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 525/2 o pow. 0,5274 ha (Kw nr PL1G/00023421/0)
- w sprawie przyjęcia kierunków działania zarządu powiatu na rok 2016
- w sprawie :przyjęcia planów pracy stałych  komisji Rady Powiatu na 2016r.
 
Ponadto Rada Powiatu przyjęła  sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015.

Porządek posiedzenia XV sesji Rady Powiatu Gostynińskiego

sesja

Biuro Rady informuje, iż XV sesja Rady Powiatu Gostynińskiego odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 roku (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

"Bezpieczne ferie" w powiecie gostynińskim

ferie1

Już od 1 lutego 2016 roku na terenie województwa mazowieckiego rozpoczną się zimowe ferie. Gostynińscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo wszystkich korzystających z zimowego wypoczynku prowadzić będą akcję ,,Bezpieczne ferie". Działania te ukierunkowane są na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz spotkania z dziećmi w szkołach. Wczoraj (19.01.) policjanci spotkali się z dziećmi ze szkół w Sokołowie. Funkcjonariusze omówili podstawowe zasady spędzania wolnego czasu zarówno w miejscu zamieszkania jak też poza nim. Zwrócili uwagę, że najbezpieczniejsze są zabawy na zorganizowanych lodowiskach czy ślizgawkach. Przestrzegali najmłodszych przed korzystaniem z wypoczynku na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz bez opieki osoby dorosłej. Omówione zostały również zasady poruszania się po drogach w ramach programu "Bezpieczny i niechroniony", a na zakończenie spotkań policjanci wręczyli uczniom elementy odblaskowe. Ale bezpieczny zimowy wypoczynek to nie tylko szkolne pogadanki. Policjanci w trakcie trwania ferii zwrócą szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Należy liczyć się ze wzmożonymi kontrolami prędkości, stanu trzeźwości czy stanów technicznych pojazdów. Szczególną uwagę policjanci poświęcą na kontrolę autokarów i kierujących przewożących dzieci na zimowy wypoczynek. Informujemy, że ze względów organizacyjnych, potrzebę sprawdzenia autokaru należy zgłosić pisemnie, co najmniej 7 dni przed planowanym wyjazdem na adres: Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie Wydział Ruchu Drogowego ul. 3go Maja 17 lub złożyć osobiście. We wniosku o kontrolę należy wskazać miejsce kontroli, datę, godzinę oraz dane przewoźnika. Ponadto każdorazowo należy podawać numer telefonu do kontaktu (organizatora wycieczki, kierowcy autokaru) w przedmiotowej sprawie. Czas trwania kontroli to około 30 minut. Wyznaczone są dwa miejsca do kontroli autokarów: - Gostynin, parking przy MCK ul. 18 stycznia - Gostynin, parking przy dworcu PKS ul. Zamkowa. Niezależnie od powyższego, w sytuacji kiedy kontrola nie była zgłoszona wcześniej, a organizator wyjazdu w chwili podstawienia autokaru ma uzasadnione podejrzenie, że kierowca może być pod wpływem alkoholu, bądź stan techniczny pojazdu budzi poważne zastrzeżenia należy poinformować Dyżurnego KPP w Gostyninie pod nr telefonu 997, który skieruje na miejsce patrol Policji.

Załącznik:
Wniosek o kontrole autobusu

sierż.szt. Dorota Słomkowska KPP w Gostyninie

Zawód kierowca TIR

zmpd

W ramach współpracy z Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce publikujemy ciekawy artykuł na temat przyszłości zawodu kierowcy w Polsce oraz możliwości kształcenia w tym zawodzie.

INFORMACJE POWIATOWE

Zaproszenie na spotkanie dla organizacji ...
  Zaproszenie Zarząd Powiatu Gostynińskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura  w Płocku oraz ... czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

Niedpłatna Pomoc Prawna w 2019 roku
Najnowsze informacje dotyczące Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2019 roku na Terenie Powiatu ... czytaj więcej

POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

          ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie w sprawie ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Wolontariat

Has no content to show!

Nasz adres

  • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
  • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
  • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345