INFORMACJE POWIATOWE

XIV Festiwal Kolęd Polskich i Pastorałek już za nami

DSC 1737

Tradycyjnie, jak co roku, w okresie przedświątecznym Zespół Szkół Specjalnych w Mocarzewie zorganizował Festiwal Kolęd i Pastorałek Polskich. W tym roku była to już XIV Edycja Festiwalu, w której wystąpili uczniowie z siedmiu ośrodków szkolno – wychowawczych. W kategorii soliści i kategorii zespołowej rywalizowali ze sobą uczniowie ze szkół z: Sierpca, Kutna, Łowicza, Płocka, Gostynina, Włocławka i Mocarzewa. Jury przyznało następujące nagrody:

Soliści I Kategoria:
I miejsce Kamil Dryja – SOSzW w Gostyninie
Soliści II Kategoria:
I miejsce – Kamila Wieczorek – ZS. Spec. w Mocarzewie
II miejsce – Patrycja Karbowska – SOSzW w Sierpcu
III miejsce  Magda Topajew - SOSzW Nr 1 w Płocku
Zespoły I Kategoria:
I miejsce – ZSO. Spec.  w Płocku
II miejsce – ZS. Spec. W Mocarzewie
Zespoły II Kategoria:
I miejsce – SOSzW w Gostyninie
II miejsce – SOSzW w Sierpcu
III miejsce – SOSzW w Łowiczu

Oprócz wyżej wymienionych zespołów, nagrody za udział w postaci statuetki „Złoty Mikrofon” otrzymali wszyscy uczestnicy. Ciepłe i radosne brzmienie kolęd wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój, którego zwieńczeniem była wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował prezentami wszystkich uczestników.

Festiwal zorganizowano przy dofinansowaniu ze środków z PFRON oraz przy udziale licznych sponsorów, za co w imieniu Siostry Dyrektor Bernadetty Pogorzelskiej bardzo serdecznie dziękujemy.

 

 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

ZIMAAAA

INFORMACJA dotyczącą zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie Powiatu Gostynińskiego

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje usługi mające na celu złagodzenie skutków zimy poprzez zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanym czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Łączna długość dróg objęta zimowym utrzymaniem - 314,5 km.

Teren Powiatu Gostynińskiego dla potrzeb zimowego utrzymania dróg został podzielony na III obszary:

I obszar: obejmuje drogi powiatowew mieście Gostynin , część Gminy Gostynin – usługi świadczy – P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski, 96-500 Sochaczew, Karłowo 8.

Tel. osoby odpowiedzialnej za wykonanie usług - 666122166

II obszar: obejmuje drogi powiatowe na terenie części gminy Gostynin i część gminy Szczawin Kościelny – usługi świadczy – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych S.A. 09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5.

Tel. osoby odpowiedzialnej za wykonanie usług – 512462569, 512462570

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie akcji ZUD na obszarze I i II:

Teresa Janecka - tel. 242352136, 242352478, 605311077

Danuta Tomczak - tel. 242352136, 242352478, 724665612

III obszar: obejmuje drogi powiatowe na terenie Gminy Pacyna i Gminy Sanniki oraz cześć Gminy Szczawin Kościelny - usługi świadczy P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski, 96-500 Sochaczew, Karłowo 8.

Tel. osoby odpowiedzialnej za wykonanie usług 666122166

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie akcji ZUD na obszarze III:

Henryk Kowalczyk – tel. 242352136, 242352478, 503091884

Nadzór nad prowadzeniem akcji zimowej w sezonie 2015/2016 pełni:

Teresa Janecka – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie.

Dyżury będą pełnione w miarę potrzeb w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie, ul. Płocka 76, od godz. 4.00 do czasu zakończenia akcji, w przypadkach szczególnych całodobowo.

Tel: 242352136, fax/tel: 242352478, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Strategia Powiatu Gostynińskiego

STARTEGIA

Przedstawiamy do konsultacji społecznej tekst Strategii Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2030. Jest to dokument wypracowany wspólnie z Wydziałami i Jednostkami Starostwa Powiatowego w Gostyninie. Zawiera główne tezy i informacje, które stają się z dniem dzisiejszym przedmiotem konsultacji społecznych. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny 24 235 33 20. Przedstawiony dokument zostanie równolegle przedłożony: Zarządowi Powiatu Gostynińskiego, Komisjom i Radzie Powiatu Gostynińskiego oraz wszystkim Gminom Powiatu celem konsultacji i wspólnego działania.

 

Wersja bez kompresji.

Wręczenie nagród XI Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego

 DSC1344

W dniu 4 grudnia br. odbyło się wręczenie nagród XI Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” organizowanego dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie powiatu gostynińskiego.

XI Edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn.: „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” została ogłoszona w marcu bieżącego roku.
Celem Konkursu jest promowanie selektywnej zbiórki surowców oraz zaangażowanie dzieci, młodzieży, personelu szkół oraz rodziców w segregowanie odpadów. Konkurs organizowany jest w 6 kategoriach: szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, zużyte baterie, metale oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Do Konkursu zgłosiły udział 21 placówki oświatowe w tym:  4 przedszkola,  9 szkół podstawowych, 3 zespoły szkół podstawowych i gimnazjów, 3 gimnazja,  2 szkoły średnie.
Nagrody zakupiono ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Laureaci I miejsca otrzymali nagrody za kwotę ok. 1000 zł, laureaci II miejsca otrzymali nagrody za kwotę ok. 800 zł, laureaci III miejsca otrzymali nagrody za kwotę ok. 200 zł .
W trakcie trwania Konkursu tj. od marca do 31 października 2015r. zebrano w sumie ponad 47 ton surowców wtórnych w tym:  ponad 3 ton szkła, ponad 4 tony tworzyw sztucznych, ponad  5 ton metali, ponad 1 tonę baterii, ponad 32 tony makulatury oraz ponad 700 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Oto wyniki XI Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”:

W kategorii „Szkło”
I miejsce uzyskał Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu,  
II miejsce  uzyskała Szkoła Podstawowa w Białotarsku,
III miejsce  Szkoła Podstawowa w Pacynie,

W kategorii „Tworzywa sztuczne”
I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa w Teodorowie,
II miejsce  uzyskała Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie     
III miejsce  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyninie.

W kategorii „Metale”
I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa w Trębkach,
II miejsce Gimnazjum Nr 2 w Gostyninie,
III miejsce  Gimnazjum nr 1 w Gostyninie

W kategorii „Makulatura”  
I miejsce uzyskało Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym,  
II miejsce Miejskie Przedszkole Nr 2 w Gostyninie,
III miejsce  Liceum Ogólnokształcące  w Gostyninie

W kategorii „Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”
I miejsce uzyskało Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie ,
II miejsce Przedszkole Samorządowe w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach,   
III miejsce  Zespół Szkoły im. m. Skłodowskiej-Curie w Gostyninie

W kategorii „Baterie”
I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa w Zwoleniu ,
II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyninie,
III miejsce  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku

Serdeczne podziękowania należą się dzieciom i młodzieży, ale także nauczycielom - opiekunom za ich wkład i zaangażowanie w organizację konkursu na terenie szkół i przedszkoli.

LOSY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Z inicjatywy Pana Starosty przeprowadzono badanie losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w latach 2011-2015. Przedstawione tabele i wykresy pokazują cześć zgromadzonego materiału w rozbiciu na absolwentów liceów i techników.

Materiał został opracowany w oparciu o dane uzyskane od Dyrektorów szkół.

INFORMACJE POWIATOWE

Powiatowy Konkurs Ekologiczny
Podsumowanie i wręczenie nagród w XIV Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn.: ... czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

Zakres nieodpłatnej pomocy ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie w sprawie ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Wolontariat

Has no content to show!

Nasz adres

  • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
  • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
  • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345