INFORMACJE POWIATOWE

Porządek posiedzenia XV sesji Rady Powiatu Gostynińskiego

sesja

Biuro Rady informuje, iż XV sesja Rady Powiatu Gostynińskiego odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 roku (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

"Bezpieczne ferie" w powiecie gostynińskim

ferie1

Już od 1 lutego 2016 roku na terenie województwa mazowieckiego rozpoczną się zimowe ferie. Gostynińscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo wszystkich korzystających z zimowego wypoczynku prowadzić będą akcję ,,Bezpieczne ferie". Działania te ukierunkowane są na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz spotkania z dziećmi w szkołach. Wczoraj (19.01.) policjanci spotkali się z dziećmi ze szkół w Sokołowie. Funkcjonariusze omówili podstawowe zasady spędzania wolnego czasu zarówno w miejscu zamieszkania jak też poza nim. Zwrócili uwagę, że najbezpieczniejsze są zabawy na zorganizowanych lodowiskach czy ślizgawkach. Przestrzegali najmłodszych przed korzystaniem z wypoczynku na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz bez opieki osoby dorosłej. Omówione zostały również zasady poruszania się po drogach w ramach programu "Bezpieczny i niechroniony", a na zakończenie spotkań policjanci wręczyli uczniom elementy odblaskowe. Ale bezpieczny zimowy wypoczynek to nie tylko szkolne pogadanki. Policjanci w trakcie trwania ferii zwrócą szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Należy liczyć się ze wzmożonymi kontrolami prędkości, stanu trzeźwości czy stanów technicznych pojazdów. Szczególną uwagę policjanci poświęcą na kontrolę autokarów i kierujących przewożących dzieci na zimowy wypoczynek. Informujemy, że ze względów organizacyjnych, potrzebę sprawdzenia autokaru należy zgłosić pisemnie, co najmniej 7 dni przed planowanym wyjazdem na adres: Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie Wydział Ruchu Drogowego ul. 3go Maja 17 lub złożyć osobiście. We wniosku o kontrolę należy wskazać miejsce kontroli, datę, godzinę oraz dane przewoźnika. Ponadto każdorazowo należy podawać numer telefonu do kontaktu (organizatora wycieczki, kierowcy autokaru) w przedmiotowej sprawie. Czas trwania kontroli to około 30 minut. Wyznaczone są dwa miejsca do kontroli autokarów: - Gostynin, parking przy MCK ul. 18 stycznia - Gostynin, parking przy dworcu PKS ul. Zamkowa. Niezależnie od powyższego, w sytuacji kiedy kontrola nie była zgłoszona wcześniej, a organizator wyjazdu w chwili podstawienia autokaru ma uzasadnione podejrzenie, że kierowca może być pod wpływem alkoholu, bądź stan techniczny pojazdu budzi poważne zastrzeżenia należy poinformować Dyżurnego KPP w Gostyninie pod nr telefonu 997, który skieruje na miejsce patrol Policji.

Załącznik:
Wniosek o kontrole autobusu

sierż.szt. Dorota Słomkowska KPP w Gostyninie

Zawód kierowca TIR

zmpd

W ramach współpracy z Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce publikujemy ciekawy artykuł na temat przyszłości zawodu kierowcy w Polsce oraz możliwości kształcenia w tym zawodzie.

Konsultacje społeczne

Mazowsze

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o  opracowaniu projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027.

 1. Projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego i pozostałymi załącznikami został przygotowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
  (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

 2. Wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowuje się dla osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska, wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości. Ma na celu wprowadzenie, zgodnego z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Obejmuje pełen zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w sposób gwarantujący ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości, a także uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury.

 3. Zgodnie z art. 36 ust. 2ustawy o odpadach organem właściwym do uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.

 4. Wersje elektroniczne dokumentów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie www.bip.mazovia.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl: w dziale Komunikaty/Konsultacje społeczne oraz w zakładce Ekologia i Środowisko/Odpady/Plan gospodarki odpadami – aktualizacje, a wersja papierowa w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 5,
  03-718 Warszawa (Wydział Gospodarki Odpadami – III piętro, pok. 325), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00.-16.00.

 5. Uwagi i wnioski do projektu dokumentów należy zgłaszać na formularzu uwag, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w w/w lokalizacjach.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do: 15 stycznia 2016 r.:

Pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Środowiska

ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

Drogą elektroniczną na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 1. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

tutaj dokumenty do pobrania w wersji elektronicznej >>>>>>>>>>>>>

Orszak Trzech Króli

DSC 1840

 6 stycznia ulicami Gostynin przeszedł Orszak Trzech Króli. Powiat reprezentowali Starosta Tomasz Matuszewski oraz Wicestarosta Jan Kazimierz Krzewicki wraz z radnymi Powiatu Gostynińskiego.

 

INFORMACJE POWIATOWE

Dni Integracji 2018
  IV POWIATOWY DZIEŃ INTEGRACJI ,,DZIELNI – SAMODZIELNI” Gostynin – Mocarzewo 21-22.09.2018 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB ... czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

Konkurs literacki
Zapraszamy do udziału w konkursiie. Regulamin i karta zgłoszenia ... czytaj więcej

POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

Zakres nieodpłatnej pomocy ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie w sprawie ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Nasz adres

 • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
 • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
 • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345