INFORMACJE POWIATOWE

Udane Dni Otwarte w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie

DSC 1921

17 lutego 2016 roku w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie odbył się ''Dzień Otwarty Szkolnictwa Zawodowego''. Powiat Gostyniński reprezentował Wicestarosta Gostyniński Pan Jan Kazimierz Krzewicki  Uczniowie szkół gimnazjalnych mogli zapoznać się z nową ofertą edukacyjną szkoły oraz skorzystać z wielu specjalnie dla nich przygotowanych atrakcji. Uczniowie Zespołu Szkół zaprezentowali walory swojej szkoły, na poszczególnych tematycznych stoiskach oraz oprowadzali swoich przyszłych kolegów i koleżanki po wszystkich pracowniach przedmiotowych.

 

Debata bezpieczeństwa

POLICJA

 

Debaty i konsultacje społeczne w powiecie gostynińskim

Do końca lutego Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie wraz z przedstawicielami samorządu organizuje spotkania z mieszkańcami powiatu poświęcone tematyce bezpieczeństwa oraz map zagrożeń.

Policjanci na spotkaniach omawiać będą aktualny stan bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych zagrożeń. Ponadto w nawiązaniu do zeszłorocznych debat społecznych przedstawią również sposób realizacji wniosków zgłoszonych przez mieszkańców.

Bardzo ważną kwestią podejmowaną podczas tych spotkań będą aktualnie tworzone w całej Polsce mapy zagrożeń bezpieczeństwa, które opierane są na wiedzy i doświadczeniu służb z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. Mapa zagrożeń jest zaproszeniem lokalnej społeczności do identyfikacji zagrożeń. Jest również inspiracją dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo do podejmowania jeszcze skuteczniejszych działań.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w konsultacjach i debatach.

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań:

1. Debata powiatowa i gminne:

- 18.02.2016r. godz. 14.00-16.00 - sala posiedzeń w Urzędzie Gminy w
Pacynie,

- 22.02.2016r. godz. 14.00 - 16.00 - sala przy ul. Wólczyńskiej 75 w Sannikach,

- 24.02.2016r. godz. 16.00 - 18.00 - sala sesyjna w Starostwie Powiatowym w Gostyninie,

2. Konsultacje sołeckie i osiedlowe:

- 22.02.2016r. godz. 17.00 - Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLAM" w Gostyninie,

- 24.02.2016r. godz. 15.00 - Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Debata o bezpieczeństwie

herby debata

 DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE - SZCZAWIN KOŚCIELNY - PACYNA

   
Zapraszamy na gminne debaty społeczne

Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie przy współudziale Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym oraz Urzędu Gminy w Pacynie organizuje debaty społeczne dotyczące stanu bezpieczeństwa.

Spotkania odbędą się:

- 16 lutego o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym

- 18 lutego o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pacynie.

Organizatorzy podczas debaty chcą porozmawiać z mieszkańcami gmin na temat:

- aktualnego stanu bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych
zagrożeń,

- dotychczasowego sposobu zorganizowania Policji z uwzględnieniem m.in.
sposobu nawiązania kontaktu z Policją,

- sposobu realizacji wniosków zgłoszonych podczas ubiegłorocznej debaty,

- założenia Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce.

Zapraszamy na debatę wszystkich mieszkańców gmin Szczawin Kościelny i
Pacyna.

sierż.szt. Dorota Słomkowska

Komunikat Sanepidu

sanepid

Krajowy Ośrodek ds. Grypy, w celu zapobieżenia zachorowaniom i dalszemu szerzeniu się grypy, zaleca:

1. Regularne, coroczne szczepienie przeciwko grypie.

2. Regularne mycie rąk. Częste mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe środkiem dezynfekującymi na bazie alkoholu, zmniejsza ryzyko zakażenia przenoszonego przez ręce zanieczyszczone wirusami grypy.

3. Unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi.

4. W przypadku wystąpienia objawów grypowych pozostanie w domu, a gdy konieczne jest przebywania poza domem - unikanie tłumu i masowych zgromadzeń.

5. Zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, najlepiej przy pomocy chusteczki, ewentualnie rękoma, które następnie należy umyć wodą i mydłem lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu.

Bieżące informacje w zakresie zakażeń wirusem grypy (sezonowej i grypy A/H1N1v) są dostępne na stronach internetowych:

Ministerstwa Zdrowia

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny

grypoodporni.pl

szczepienia.info

 

Stypendia Marszałka

MARSZ 4

Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał stypendia naukowe najzdolniejszym.

W spotkaniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego wzięło udział 36 najzdolniejszych uczniów z terenu całego Mazowsza, którzy uzyskali najlepsze wyniki punktowe.

Wśród tej grupy uczniów znalazł się uczeń klasy drugiej technikum budowlanego z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego - Wiktor Rękawiecki, jako jedyny przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych z Gostynina.

Aby otrzymać stypendium, uczniowie musieli spełnić szereg kryteriów. Na dodatkowe punkty mogli liczyć laureaci i finaliści konkursów lub olimpiad. Na realizację czterech edycji programu stypendialnego w ramach RPO WM 2014–2020 zarezerwowano ponad 13,5 mln zł

Najlepsi uczniowie ze stypendiami

Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał stypendia naukowe najzdolniejszym uczniom. Wsparcie otrzymają 234 osoby z Warszawy i 167 z subregionu okołowarszawskiego.

To już ósma edycja programów stypendialnych dla mazowieckiej młodzieży. Tegoroczną nowością była możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe przez uczniów szkół zawodowych.

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka stypendia otrzymało łącznie 640 gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 118 uczy się w Warszawie, a 95 w podwarszawskich szkołach. Pomoc – 420 zł miesięcznie – zostanie wypłacona w dwóch transzach w I i II kwartale br.
 

 Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych:

  • Ciechanów – z Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku i z Zespołu Szkół nr 2 w Mławie,

  • Ostrołęka – z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie i z Technikum nr 2 w Wyszkowie,

  • Płock – z Zespołu Szkól Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu i z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie,

  • Radom – z Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu i z Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu,

  • Siedlce – z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach,

  • Warszawa – z Technikum w Mszczonowie, z Zespołu Szkół Nr 14 w Warszawie i z Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego w Warszawie.

Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół zawodowych z obszaru Województwa Mazowieckiego zgodnie z „Indywidualnym Planem Rozwoju Zawodowego” opracowanym przez nauczyciela-opiekuna dydaktycznego w porozumieniu z uczniem i jego opiekunami prawnymi.

 

Gratulacje dla Wiktora z GCE

Samorząd Uczniowski GCE gratuluje sukcesów naszemu wyjątkowemu koledze Wiktorowi Rękawieckiemu, który 27 stycznia 2016 roku w Warszawie z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, odebrał stypendium marszałkowskie dla uczniów szkół zawodowych Spośród 36 nagradzanych uczniów Wiktor osiągnął jeden z najlepszych wyników punktowych z całego Mazowsza. Nasz uczeń w okręgu płockim uzyskał 3 miejsce, większą ilość punktów od Wiktora uzyskali jedynie uczniowie z ZSE-K w Płocku i ZSCKR w Studzieńcu . Wobec powyższych faktów nasz Wiktor z GCE był jedynym uczniem z Gostynina wyróżnionym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Gostynińskie Centrum Edukacyjne to zespół szkół kształcących w kilkunastu zawodach, rok 2015/2016 okazał się niezwykle pomyślny dla ucznia Technikum Budowlanego – Wiktora Rękawieckiego, który zdobył wysoką średnią ocen - 5,30. Wiktor otrzymał nie tylko StypendiumMarszałka Województwa Mazowieckiego ale również prestiżowe Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uczeń Wiktor Rękawiecki jest absolwentem Gimnazjum w Solcu, pochodzi z podgostynińskiej miejscowości, z zdolnionej rodziny, gdyż jego rodzeństwo także otrzymywało stypendium premiera Już w pierwszej klasie określił swoje cele i ambicje- chce studiować architekturę, stąd wysokie średnie powyżej 5.0 z przedmiotów zawodowych, fizyki i matematyki. Opiekunem dydaktycznym Wiktora jest pani Bogumiła Łoś.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

INFORMACJE POWIATOWE

Ogłoszenie dot. placówki opiekuńczo wychowawczej
Zarząd Powiatu Gostynińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na:realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednej ... czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

Ostrzeżenie meteo !!!
Biuro Zarządzania Kryzysowego przekazuje POWAŻNE OSTRZEŻENIE METEO dla mieszkańców Powiatu ... czytaj więcej

POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

Zakres nieodpłatnej pomocy ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Projekt programu ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Nasz adres

  • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
  • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
  • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345