W skład Zarządu Powiatu Gostynińskiego wchodzą:

1. Andrzej Krzewicki - Starosta Gostyniński

2. Grzegorz Geisler - Wicestarosta Gostyniński

3. Teresa Pawlak - Członek Zarządu

4. Paweł Pilichowicz - Członek Zarządu

5. Adam Waloch - Członek Zarządu