Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

pełni dyżur w sprawach skarg i wniosków

w każdą piątek

w godzinach 15.00-16.00 w Biurze Rady