1

            W dniu 10 lipca 2024r., Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki, Wicestarosta Gostyniński Grzegorz Geisler przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Pani Elżbiety Kijek, podpisali umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych S.A w Gostynine reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Piotra Andrzejewskiego. Umowa obejmuje realizację inwestycji pn. ,,Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1458W Sanniki-Jamno-Iłów w m. Sielce”. Wartość zadania wynosi 395 622,12 zł.  Powiat Gostyniński uzyskał dofinasowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 197 811,06 zł. oraz dotację z Urzędu Miasta i Gminy Sanniki  w kwocie  30 000,00zł.
            W zakres zadania wchodzi wykonanie poboczy oraz nowej nawierzchni asfaltowej z warstwy ścieralnej i wiążącej na długości 990 m. Informujemy, iż jest to kolejny etap realizacji inwestycji rozpoczętej w poprzednich latach dzięki staraniom Rady Powiatu Gostynińskiego poprzedniej kadencji oraz dzięki zewnętrznym środkom finansowym  pozyskiwanym z różnych źródeł.