IMG 4403

          Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zwołuję IV Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 11 lipca 2024r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiegoi prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
  3. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
  4. Informacja Zarządu Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.
  5. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu VII kadencji.
  6. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
  7. Zakończenie obrad.