736173275

 

W dniu 12 czerwca 2024 roku w miejscowości Józefków w gminie Szczawin Kościelny odbyło się spotkanie z mieszkańcami i użytkownikami modernizowanej drogi powiatowej w ramach zadania  pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz – Józefków – Trębki – granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573”.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki, Członkowie Zarządu Powiatu Gostynińskiego: Adam Waloch i Pani Teresa Pawlak, Radna Anna Wypych, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Warabieda, Inspektor Nadzoru Tomasz Holc, przedstawiciel wykonawcy, Radni Gminy Szczawin Kościelny Pan Krzysztof Wójkowski i  Pan Bartłomiej Jeziorski, sołtysi oraz mieszkańcy.

Podczas spotkania mieszkańcy mieli okazję zadawać pytania i zgłaszać swoje uwagi. Omówione zostały bieżące problemy związane z realizacją w/w inwestycji. Starosta Gostyniński wraz z przedstawicielami Rady Powiatu Gostynińskiego wysłuchał wszystkich podniesionych kwestii, a następnie podsumowując spotkanie zaprosił wszystkich uczestników na posiedzenie Zarządu Powiatu Gostynińskiego, podczas którego szczegółowo omówione zostaną problemy pojawiające się na tej inwestycji.

Starosta podziękował wszystkim za obecność i aktywny udział w spotkaniu.