IMG 5529

Po wizycie u wójta gminy Szczawin Kościelny kolejną gminą, którą odwiedził Wicestarosta Gostyniński Grzegorz Geisler była gmina Pacyna. Spotkanie zorganizowane było w Urzędzie Gminy Pacyna. Wójtem Gminy Pacyna jest Pan Tomasz Klimczak, który stanowisko wójta objął w maju bieżącego roku. 

W spotkaniu uczestniczyła również Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Gostyńskiego pani Barbara Komar.

Celem spotkania było zebranie przez Wicestarostę informacji na temat obecnego stanu funkcjonowania gminy oraz planu w zakresie realizacji zadań gminnych. Informacje te są istotne dla władz Powiatu Gostynińskiego, aby mieć wiedzę, czy mogą w jakiś sposób wesprzeć działania gmin naszego powiatu. Wolą objęcia wparciem jest pomoc w płynnym wykonywaniu zadaniach własnych również w sprawach związanych z działalnością inwestycyjną, jeśli istnieje taka potrzeba.

Mimo krótkiego czasu urzędowania wójt zdążył się w pełni zapoznać z aktualną sytuacją funkcjonowania gminy oraz możliwościami realizacji zadań urzędu. Z podsumowania wyszło, że potrzeb jest dużo jak w każdym samorządzie możliwości ich realizacji już potrzeb jest mniej.

Podkreślono tutaj napięcie między potrzebami lokalnej społeczności a ograniczonymi zasobami dostępnymi na ich realizację.

Podczas spotkania poruszono następujące kwestie:

  1. Infrastruktura: Potrzeby związane z drogami, kanalizacją, stacją uzdatniania wody czy budową i modernizacją nowych obiektów publicznych, braku progów zwalniających przy Szkole Podstawowej w Pacynie.
  2. Edukacja: coraz niższy przyrost naturalny, a tym samym coraz mniejsza liczebność dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły w gminie;
  3. Kultura i sport: Potrzeby dotyczące budowy lub modernizacji obiektów sportowych i kulturalnych.

Mimo licznych potrzeb, możliwości realizacji mogą być ograniczone przez budżet, zasoby ludzkie oraz przepisy prawne. Wicestarosta i wójt muszą więc dokładnie analizować priorytety i poszukiwać kompromisów, aby jak najlepiej wykorzystać dostępne środki.

Wicestarosta zaznaczył, że rozumie trudności, z jakimi boryka się gmina, i jest gotowy do współpracy na różnych płaszczyznach.