DSC 0675

 

                    W dniu 13.05.2024 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Krośniewicka 2 w Gostyninie, odbyła się  narada koordynacyjna w której  uczestniczyli: Starosta Gostyniński Andrzej Krzysztof Krzewicki, Wicestarosta Gostyniński Grzegorz Anatol Geisler, Naczelnik Wydziału Inwestycji Promocji i Zamówień Publicznych Tomasz Lewandowski, Pani Dyrektor Ośrodka Joanna Łoska, przedstawiciel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Tomasz Reszkowski oraz kierownik budowy Włodzimierz Gospodarowicz.Omówiono zakres prac, jakie wykonano w ostatnim czasie wg. stanu  na koniec kwietnia 2024r. Inwestycja została wykonana w 50℅ : zamontowano dach, trwają prace tynkarskie wewnątrz budynku a na zewnątrz montowane jest ocieplenie. W czasie spotkania podkreślono, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Już  niebawem nasi uczniowie będą mogli ćwiczyć i pokonywać swoje dysfunkcje rozwojowe w wymarzonych warunkach. Inwestycja w postaci budowy sali gimnastycznej wzbogaci Szkołę nie tylko w zaplecze sportowe, ale również w nowe pomieszczenia dydaktyczne. Łączny koszt zadania wynosi 6.099.920,58 zł. Powiat Gostyniński na w/w zadanie pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.950.000,00 zł.

Wydział Inwestycji, Promocji i Zamówień Publicznych

DSC 0646

DSC 0649

DSC 0655

DSC 0657

DSC 0668

DSC 0670

 

1920x810