W dniu 3 Maja 2024r. w 233 rocznicę uchwalenia przez Sejm Konstytucji 3 Maja, Wicestarosta Maria Wróblewska wraz z Panem Ireneuszem Zającem Przewodniczącym Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koła Powiatowego w Gostyninie, złożyli uroczyście wiązanki pod pomnikiem Jana Pawła II w Gostyninie. Następnie delegacja udała się pod pomnik straconych przez Hitlerowców 10 Mieszkańców Gostynina i oddała im cześć a także złożyła kwiaty. Następnie Wicestarosta Maria Wróblewska wraz z Ireneuszem Zającem udali się pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gostyninie, gdzie złożono uroczyście kwiaty pod popiersiem pierwszego marszałka Polski. 

        Należy pamiętać, iż uchwalony przez Sejm akt jakim była Konstytucja 3 Maja, była pierwszym w nowożytnej Europie i drugim  na świecie aktem prawnym opisującym w 11 artykułach  ustrój prawny Rzeczypospolitej, zasady funkcjonowania społeczeństwa i państwa oparte na koncepcji demokratyzacji stosunków społecznych. Uregulowano organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11