01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Pamiątkowe medale i dyplomy uznania dla Pracowników Starostwa Powiatowego w Gostyninie

Z okazji obchodów 25-lecia Powiatu Gostynińskiego w podziękowaniu za wykonywaną pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz cenny wkład w rozwój samorządu Powiatu Gostynińskiego Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski  wraz z Wicestarostą Gostyniński Marią Wróblewską oraz Przewodniczącą Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyną Osowicz-Szewczyk wręczyli wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Gostyninie, pamiątkowe medale okolicznościowe oraz dyplomy uznania.
„Na sukces składa się wielu” – mówiła Pani Maria Wróblewska , dziękując wraz ze Starostą Arkadiuszem za rzetelną pracę wszystkich Pracowników.
Uroczystość uświetnił występ słowno-muzyczny młodzieży z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie pod opieką Wicedyrektor Jolanty Syski-Szymczak wraz z solistą z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, którzy zaprezentowali utwory i wiersze lokalnych poetów. Opowiedzieli o początkach samorządu Powiatu Gostynińskiego, a utwory w wykonaniu Daniela Niedźwieckiego, niezwykle uzdolnionego wokalnie ucznia Gostynińskie Centrum Edukacyjne - GCE  oraz Akademia musicalu _ Gostynin, pozwoliły wszystkim przeżyć muzyczną ucztę.