IMG20240325110812

 

          W dniu 25 marca 2024 r. odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Pan Arkadiusz Boruszewski Starosta Gostyniński oraz Pani Maria Wróblewska Wicestarosta Gostyniński, wręczyli akty powierzenia stanowiska dyrektora w trzech szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gostyniński. 
       Kandydaci na dyrektorów zostali wyłonieni w drodze konkursów przeprowadzonych przez Komisje Konkursowe składające się z przedstawicieli organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego i związków zawodowych oraz reprezentantów rady pedagogicznej i rady rodziców każdej z placówek. W wyniku przeprowadzonych procedur konkursowych zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego, od dnia 1 września 2024 r. placówki  oświatowe prowadzone przez Powiat Gostyniński będą dalej zarządzane przez:

- Panią Izabelę Ewę Sieradzką – Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie,

- Panią Joannę Łoska – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Gostyninie,

- s. Berdanettę Pogorzelską – Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie.

         Stanowiska dyrektorów zostały powierzone na okres 5 lat szkolnych. Pan Arkadiusz Boruszewski Starosta Gostyniński wyraził przekonanie, że znakomite przygotowanie merytoryczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu szkołami, przełoży się na doskonałe efekty dalszej współpracy. Pani Maria Wróblewska Wicestarosta Gostyniński pogratulowała wygraniakonkursów  oraz życzyła nieustającej satysfakcji, entuzjazmu oraz radości z osiągnięć w pracy zawodowej, a także pomyślności w dalszej realizacji zawodowych zamierzeń.

IMG20240325110601IMG20240325110539