W dniu 16.02.2024r w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym miało miejsce wiele podniosłych i ważnych wydarzeń. Jednym z nich był dzień otwarty szkoły na którym zjawiło wielu znamienitych gości min. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Wicepremier, Pan Waldemar Pawlak Senator. Starostwo Powiatowe reprezentowali: Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, Przewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Osowicz-Szewczyk
              Życie i losy absolwentów szkół średnich coraz częściej pokazują, że wyznacznikiem sukcesu w XXI  jest zdobycie dobrego zawodu, kompetencji  miękkich i specjalistycznych, a potem systematyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Obecnie zauważamy, że zmienia się także podejście do szkolnictwa zawodowego z powodu coraz bardziej odczuwalnego braku specjalistów i fachowców w Polsce. Do zwiększenia liczby wykwalifikowanych specjalistów, przyczynia się Gostynińskie Centrum Edukacyjne, które kształci młodzież w branży budowlanej, motoryzacyjnej, żywieniowej i handlowej
 Gostynińskie Centrum Edukacyjne  jest także ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W części praktycznej w modelu:  wykonanie w kwalifikacji MOT.05 zdają egzaminy uczniowie z  Warszawy, Płocka, Gąbina,  Siedlec, Czerwińska, Sierpca .
           W GCE organizowane są liczne  projekty krajowe np. Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego i unijne,  przedsięwzięcia, zawody sportowe, konkursy i turnieje, Warsztaty Architektoniczno-Budowlane, Szkolne Targi Zdrowej Żywności. W ramach realizowanych projektów unijnych uczniowie wyjeżdżają na praktyki zawodowe za granicę -  między innymi do Grecji, Portugalii  w ramach Akredytacji Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe(KA121), program Erasmus+, współfinansowany przez Unię Europejską dla uczniów Technikum w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik budownictwa oraz kierowca mechanik i mechanik pojazdów samochodowych z Branżowej Szkoły I Stopnia. Uczniowie zdobywający wiedzę w zawodach motoryzacyjnych mogą odbyć kursy na prawo jazdy kategorii B, a w zawodzie kierowca mechanik mogą uzyskać kwalifikacje wstępną, prawo jazdy w kategorii C.

     Zmiany geopolityczne i zagrożenie bezpieczeństwa w Europie skłaniają nasze władze do podejmowania działań mających na celu wyposażenie młodych ludzi w umiejętności wojskowe. Technikum – zwłaszcza oddział technik pojazdów samochodowych – liczący 26 uczniów,  wpisuje się w nurt przygotowania wojskowego młodzieży. W 2023 roku szkoła przystąpiła do dwóch kolejnych projektów. Oddział Przygotowania Wojskowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym jest jednym z nich. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego),  zajęcia realizowane w  technikum są prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych metodą dostosowaną do tematyki zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia, w tym metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności.

                W dniu 16 lutego przyszli uczniowie szkoły oraz zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z dodatkową atrakcją, którą w tym dniu był symulator samochodu ciężarowego i autobusu oraz służb ratowniczych do nauki jazdy w warunkach ekstremalnych. Symulator jest częścią większego systemu symulatorów, spełniających warunki w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych. Model fizyki zawiera różnego typu pojazdy, zarówno samochody ciężarowe jak i autobusy. Symulator pod kątem wyposażenia kabiny oparty jest na rzeczywistym samochodzie ciężarowym Scania, posiada automatyczną i manualną skrzynię biegów. Ważnym elementem symulatora jest możliwość zadawania awarii pojazdu np. systemu ABS, ESP, hamulców i napędu. Można w nim symulować różnorodne warunki jazdy, zarówno w mieście jak i w terenach górskich, a także na placu manewrowym.

Bogata oferta Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego zawiera:

 Technikum – 5 lat nauki:

* oddział przygotowania wojskowego

* technik aranżacji wnętrz (nowy kierunek kształcenia!)

-          kwalifikacja BUD.34 - Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykończenia wnętrz

-          kwalifikacja BUD.35 - Wykonywanie aranżacji wnętrz

* Technik pojazdów samochodowych

-          kwalifikacja MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

-          kwalifikacja MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów

* Technik handlowiec

-          kwalifikacja HAN.01 - Prowadzenie sprzedaży

-          kwalifikacja HAN.02 - Prowadzenie działań handlowych

* Technik żywienia i usług gastronomicznych

-          kwalifikacja HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań

-          kwalifikacja HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I Stopnia - 3 lata nauki:

- kierowca – mechanik

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- monter sieci i instalacji sanitarnych

- kucharz

- sprzedawca

- fryzjer

- stolarz

 

IMG 0668

IMG 0518

IMG 0674

 

IMG 0651

IMG 0685

IMG 0686

 

IMG 0680

 

 IMG 0451

 

IMG 0654

IMG 0666IMG 0669IMG 0667IMG 0684

 IMG 0426

 IMG 0678

 IMG 0442