3

          1 lutego 2024 roku, w ramach Dnia Szkolnictwa Zawodowego w Zespole Szkół im. Marii Sklodowskiej-Curie w Gostyninie zawitali uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych z terenu Powiatu Gostynińskiego, a także inni zainteresowani ofertą kształcenia na rok szkolny 2024/2025.

           W godzinach 15.00 – 18.00 przybyli goście, pod opieką przewodników – uczniów Zespołu Szkół –poznawali specyfikę nauki w klasach technikum, korzystając z  przygotowanych specjalnie dla nich stanowisk tematycznych: turystycznym (technik organizacji turystyki), ekonomicznym ( technik ekonomista), elektronicznym (technik elektronik) i informatycznym (technik informatyk).  Gości zainteresowała  prezentowana innowacja w zawodzie technik informatyk:  e-sport z elementami grywalizacj który  przewiduje dodatkowe 2 godziny w tygodniu przeznaczone na doskonalenie umiejętności gry, pracy w grupie i wspólnej zabawy. W ramach zajęć uczniowie będą poznawać zasady gier i opracowywać własne strategie, uczestniczyć w konkursach oraz wyjazdowych turniejach. Nabyte  umiejętności młodzież będzie mogła wykorzystać m.in. na zajęciach z matematyki, przedsiębiorczości czy fizyki. Program przewiduje także zajęcia z profilaktyki uzależnień od gier i internetu oraz pomoc pedagoga i psychologa.

         Przybyła  młodzież podejmowała rozmowy z uczniami i nauczycielami zawodu na temat specyfiki danego kierunku oraz możliwości odnalezienia się w przyszłości na rynku pracy.Dziękujemy gościom  z Łącka, Szczawina Kościelnego, Białotarska, Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie za odwiedzenie naszej placówki. Dziękujemy także pracownikom szkoły i uczniom za przygotowanie wydarzenia.

Zespół Szkół czeka na nowych uczniów. Nie wątpimy, że to właśnie do nas zechcecie dołączyć.

8

 9

 

 2