4

      W poniedziałek, 5 lutego, dzień po urodzinach Tadeusza Kościuszki, rozpoczęto uroczyście obchody Miesiąca Patrona Szkoły. Pani Dyrektor i Przewodniczący wszystkich klas, z towarzyszeniem Pocztu Sztandarowego Szkoły oraz  uczniów w historycznych strojach, przy dźwiękach werbli, złożyli kwiaty i zapalili znicz przy pomniku Kościuszki, wyrzeźbionym w 2007 roku przez wspaniałego gostynińskiego artystę Pana Tadeusza Biniewicza.
       Tego dnia na godzinach wychowawczych uczniowie (wszyscy tego dnia w galowych strojach) przygotowywali „projekty kościuszkowskie” – plakat pod hasłem „Dlaczego to właśnie Kościuszko jest patronem naszego liceum”, słowa piosenki o Patronie oraz projekt na ex libris szkolnej biblioteki. Zwycięska klasa otrzyma na koniec miesiąca dofinansowanie do wycieczki szkolnej.
Kolejne wydarzenia obchodów to m.in. wystawa poświęcona Tadeuszowi Kościuszce, wypożyczona od Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Wielkie Kościuszkowskie Dyktando i Turniej Szachowy. Miesiąc Patrona organizowany jest przez Bibliotekę Szkolną we współpracy z Samorządem Uczniowskim. 

zdjęcia oraz tekst: strona LO Gostynin

:hdimg4d880fdbed9c124b6a86c3f81cb650

 

3Bez tytuu