Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji

 

 

 1. Cel konsultacji i zasięg terytorialny


Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie powiatu gostynińskiego.

 

 1. Przedmiot konsultacji

Projekt „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

 

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje trwają od dnia 29 sierpnia 2023 r. do 12 września 2023 r.

 

 1. Forma konsultacji

Informacja o konsultacjach zamieszczona jest na stronie internetowej Starostwa i na tablicy ogłoszeń urzędu.

Projekt Programu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest w wersji elektronicznej
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie, a w wersji papierowej
w pokoju nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13. 

Opinie i uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

 1. a) przesłać drogą elektroniczną na adres: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. b) przesłać drogą pisemną na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin,
 3. c) przekazać osobiście do Biura Obsługi, lub do pok. nr 4 - w siedzibie Urzędu przy Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

 

                Uwagi i opinie, które wpłyną po dniu 12 września 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione Staroście Gostynińskiemu
w celu ostatecznego zatwierdzenia. Opinie i uwagi zgłoszone podczas konsultacji nie są wiążące.

 

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

Komórka organizacyjna i osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych: Wydział Promocji i Rozwoju - Izabela Ślusarska

 

W załączeniu:

 1. Projekt „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.”;
 2. Formularz konsultacji
 3. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Link do informacji w BIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Powiatu Gostynińskiego

Ważne linki:

Aktualności
Nabór elektroniczny krok po kroku
Najważniejsze terminy rekrutacji
Uchwała Nr XLIX_286_2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r w sprawie składania wniosków o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia, liceów ogólnokształcących oraz techników prowadzonych przez Powiat Gostyniński
Rejestracja kandydata

Szkoły ponadpodstawowe
Informator o zawodach i kierunkach kształcenia w technikach, branżowej szkole I stopnia oraz liceach
Podręcznik dla kandydata - elektroniczny system naboru
Najczęściej zadawane pytania
Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zgodnie z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Zasady rekrutacji uzupełniającej

Szanowni Rodzice!  
Drodzy Uczniowie!

          Dużymi krokami zbliża się czas, gdy opuścicie mury swoich szkół i rozpoczniecie kolejny etap edukacji – w szkole ponadpodstawowej. Wybór szkoły ponadpodstawowej to ważna i odpowiedzialna decyzja, która będzie mieć wpływ na Wasze przyszłe życie – na to, co będziecie robić i w jakim zawodzie rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.
W ofercie powiatowych szkół znajdziecie szkoły oferujące kształcenie zawodowe takie jak technika oraz branżowa szkoła I stopnia, a także licea ogólnokształcące, których różnorodne profile pozwolą dobrze przygotować się na wymarzone kierunki studiów wyższych.
Uzupełnieniem oferty edukacyjnej jest są placówki oświatowe, które wspierają pracę szkół, zapewniają uczniom zakwaterowanie, umożliwiają praktyczną naukę zawodu, rozwijanie zainteresowań czy też wszechstronną opiekę psychologiczno-pedagogiczną.
W celu usprawnienia procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Powiatu Gostynińskiego, nabór na rok szkolny 2023/2024 będzie po raz pierwszy prowadzony
w sposób scentralizowany za pomocą elektronicznego systemu naboru dostępnego
pod linkiem:

powiatgostyninski.edu.com.pl

           Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych  za pomocą  systemu elektronicznego rusza 15 maja 2023 roku o godzinie 8:00

         Oferta szkół ponadpodstawowych  będzie dostępna w elektronicznym systemie rekrutacji od dnia 28 kwietnia 2023 r.

           Dzięki wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru kandydat ma możliwość wyboru dowolnej liczby szkół i oddziałów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gostyniński, natomiast wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej składa wyłącznie w szkole pierwszego wyboru bez względu na liczbę szkół, które wskazał.
           Podczas postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gostyniński uruchomione zostaną  Szkolne Punkty Informacyjne, w których będzie można uzyskać informacje związane z rekrutacją, a także dokonać rejestracji w systemie elektronicznego naboru przy wsparciu ze strony szkoły.

Szkolne Punkty Informacyjne:

 • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki
  w Gostyninie, ul. 3 Maja 15, 09-500 Gostynin, tel. 24 235 22 10,
 • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie, ul Kowalska 5, 09-500 Gostynin, tel. 24 235 89 10,
 • Gostynińskie Centrum Edukacyjne, ul. Polna 39, 09-500 Gostynin, tel. 24 235 38 80

           Informacji na temat procesu rekrutacji udziela również Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Gostyninie, tel. 24 235 25 44

           Zapraszając do kontynuacji nauki w szkołach Powiatu Gostynińskiego jestem przekonany o tym, że w każdej z nich czeka na Was ciekawa oferta edukacyjna oraz szereg działań i inicjatyw, które rozwiną Wasze zainteresowania !

Starosta Gostyniński

/-/ Arkadiusz Boruszewski

 

 

ZDP tablica1

W ramach zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1430W

w m. Szczawin Kościelny na ul. Kutnowskiej w zakresie

poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych wykonano:

nowy chodnik na przejściu dla pieszych dostosowując je dla osób niepełnosprawnych, wyniesione przejście dla pieszych, zamontowano dwie lampy oświetleniowe oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową, oznakowanie pionowe i poziome.

ZDP Legarda

W ramach zadania ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Legardzie na drodze nr 1466W” wykonano:

nowy chodnik, nowe przejście dla pieszych, zamontowano dwie lampy oświetleniowe oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome, .

ZDP tablica3

W ramach zadania ,, ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Luszynie na drodze nr 1444W” wykonano:

poszerzenie istniejącego chodnika,, zamontowano cztery lampy oświetleniowe, wykonano nową nawierzchnię asfaltową, oznakowanie pionowe i poziome, przebudowano chodnik na 2 przejściach dla pieszych dostosowując je dla osób niepełnosprawnych.

ZDP Gostynin

W ramach zadania ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Gostyninie na ul. Wojska Polskiego i Romana Dmowskiego na drogach nr 1460W, 1462W, 140108W” zamontowano cztery lampy oświetleniowe, przebudowano chodnik na 4 przejściach dla pieszych dostosowując je dla osób niepełnosprawnych, wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

ZDP tablica5

W ramach zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1454W

ul. Wincentego Witosa w m. Sanniki w zakresie

poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych wykonano:

nowy chodnik na przejściu dla pieszych dostosowując je dla osób niepełnosprawnych, wyniesione przejście dla pieszych, zamontowano dwie lampy oświetleniowe oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową, oznakowanie pionowe i poziome,

 

 

 

 

 


  Informacje dot. udzielania nieodpłatnej pomoc prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 r.
  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Gostynińskiego w 2023 r.
  Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Gostynińskim w 2023 r.
  Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna 2023 r.
  Karta informacyjna - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 2023 r.
  Karta informacyjna - nieodpłatna mediacja 2023 r.
  Karta informacyjna - poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Zapisy online na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim

====>  Zapisy on-line <====

 Zapisy telefoniczne w dni powszednie w godzinach 7:30-15:30 pod numerem telefonu:
539 522 155


Harmonogram dyżurów
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

IV kwartał  2023 r.

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

 

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. 3 Maja 43b (pok. nr 6),  09-500 Gostynin

Adwokat Piotr Ogłodziński

Nieodpłatna pomoc prawna

06.11.2023 r., 13.11.2023 r.,
27.11.2023 r.,                        

Poniedziałek

07.30-11.30

 

03.10.2023 r., 17.10.2023 r.,
24.10.2023 r., 14.11.2023 r.,
28.11.2023 r.,                        

Wtorek

27.12.2023 r.,                        

Środa

05.10.2023 r., 12.10.2023 r.,
02.11.2023 r., 28.12.2023 r.,

Czwartek

06.10.2023 r., 13.10.2023 r.,
20.10.2023 r., 27.10.2023 r.,
03.11.2023 r., 10.11.2023 r.,
17.11.2023 r., 24.11.2023 r.,
01.12.2023 r., 08.12.2023 r.,
15.12.2023 r., 22.12.2023 r.,
29.12.2023 r.,                        

Piątek

Magister prawa Paulina Panek-Przyborowska

Nieodpłatna pomoc prawna

02.10.2023 r., 09.10.2023 r.,
16.10.2023 r., 23.10.2023 r.,
30.10.2023 r., 20.11.2023 r.,
04.12.2023 r., 11.12.2023 r.,
18.12.2023 r.,                        

Poniedziałek

7.30-11.30

10.10.2023 r., 31.10.2023 r.,
07.11.2023 r., 21.11.2023 r.,
05.12.2023 r., 12.12.2023 r.,
19.12.2023 r.,                        

Wtorek

11.10.2023 r., 18.10.2023 r.,
25.10.2023 r.,13.12.2023 r.,

Środa

09.11.2023 r., 23.11.2023 r.,
30.11.2023 r.,                       

Czwartek

Adwokat, doradca obywatelski Konrad Panek

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

04.10.2023 r., 08.11.2023 r.,
15.11.2023 r., 22.11.2023 r.,
29.11.2023 r., 06.12.2023 r.,
20.12.2023 r.,                       

Środa

7.30-11.30

19.10.2023 r., 26.10.2023 r.,
16.11.2023 r., 07.12.2023 r.,
14.12.2023 r., 21.12.2023 r.,

Czwartek

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nieczynny.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr tel.  539 522 155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty.

Rezerwacji terminu porady można dokonać również samodzielnie na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego w zakładce Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi

lub w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna.

Pełna treść ogłoszenia 


Harmonogram dyżurów
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

539 522 155

IV kwartał  2023 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ul. 3 Maja 43b (pok. nr 6), 09-500 Gostynin

Adwokat Aleksandra Dobiegała

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

02.10.2023 r.,  09.10.2023 r.,
23.10.2023 r., 30.10.2023 r.,
06.11.2023 r., 11.12.2023 r.,

Poniedziałek

11.30-15.30

03.10.2023 r., 7.10.2023 r.,
31.10.2023 r., 07.11.2023 r.,
14.11.2023 r., 21.11.2023 r.,
28.11.2023 r., 05.12.2023 r.,
12.12.2023 r., 19.12.2023 r.,

Wtorek

11.10.2023 r., 18.10.2023 r.,
15.11.2023 r., 22.11.2023 r.,
29.11.2023 r., 20.12.2023 r.,

Środa

05.10.2023 r., 19.10.2023 r.,
02.11.2023 r., 07.12.2023 r.,
28.12.2023 r.,                         

Czwartek

13.10.2023 r., 03.11.2023 r.,
07.11.2023 r., 01.12.2023 r.,
15.12.2023 r.,                         

Piątek

Radca prawny Renata Moziakowska

Nieodpłatna pomoc prawna

 

16.10.2023 r., 13.11.2023 r.,
20.11.2023 r., 27.11.2023 r.,
04.12.2023 r., 18.12.2023 r.,

Poniedziałek

11.30-15.30

10.10.2023 r., 24.10.2023 r.,

Wtorek

04.10.2023 r., 25.10.2023 r.,
08.11.2023 r., 06.12.2023 r.,
13.12.2023 r., 27.12.2023 r.,

Środa

12.10.2023 r., 26.10.2023 r., 09.11.2023 r., 16.11.2023 r.,
23.11.2023 r., 30.11.2023 r.,
14.12.2023 r., 21.12.2023 r.,

Czwartek

06.10.2023 r., 20.10.2023 r.,
27.10.2023 r., 10.11.2023 r.,
24.11.2023 r., 08.12.2023 r.,
22.12.2023 r., 29.12.2023 r.,

Piątek

 Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nieczynny.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr tel.  539 522 155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty.

Rezerwacji terminu porady można dokonać również samodzielnie na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego w zakładce Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi

lub w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna.

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w III kwartale 2023 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

3 Maja 43b w Gostyninie

Wyznaczony na dzień 01.09.2023 r.
w godzinach od 11.30 do 15.30

dyżur adwokata zostaje odwołany

Punkt będzie nieczynny

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w III kwartale 2023 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w dniach: 29 sierpnia 2023 roku

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

 

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Piotr Ogłodziński

29.08.2023 r.

wtorek

7.30-11.30

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w III kwartale 2023 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w dniach: 17, 21 i 23 sierpnia 2023 roku

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

 

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Piotr Ogłodziński

17.08.2023 r.

czwartek

7.30-11.30

21.08.2023 r.

poniedziałek

23.08.2023 r.

środa

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w III kwartale 2023 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w  dniach: 21 i 22 sierpnia oraz 6, 7, 12, 14, 19 i 20 września 2023 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

Radca prawny

Renata Moziakowska

21.08.2023 r.

poniedziałek

11.30-15.30

06.09.2023 r.

środa

12.09.2023 r.

wtorek

20.09.2023 r.

środa

Adwokat

Aleksandra Dobiegała

22.08.2023 r.

wtorek

07.09.2023 r.

czwartek

14.09.2023 r.

czwartek

19.09.2023 r.

wtorek

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają bez zmian.

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w III kwartale 2023 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie
3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w dniu 28 lipca 2023 roku

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

 

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Michał Rozkosz

28.07.2023 r.

piątek

7.30-11.30

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w III kwartale 2023 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w dniu 14 lipca 2023 roku

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

Adwokat

Michał Małysa

14.07.2023 r.

piątek

11.30-15.30

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają bez zmian.

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w III kwartale 2023 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w dniach: 6 i 7 lipca 2023 roku

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

Radca prawny

Jolanta Machtyl

07.07.2023 r.

piątek

11.30-15.30

W dniu 06.07.2023 r. (czwartek) w godzinach 11.30-15.30 punkt będzie nieczynny.

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają bez zmian.

Pełna treść ogłoszenia


 Harmonogram dyżurów
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

III kwartał  2023 r.

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. 3 Maja 43b (pok. nr 6),  09-500 Gostynin

Adwokat Piotr Ogłodziński

Nieodpłatna pomoc prawna

03.07.2023 r.,        10.07.2023 r.,
28.08.2023 r.,        25.09.2023 r.,

Poniedziałek

07.30-11.30

 

04.07.2023 r.,        11.07.2023 r.,
22.08.2023 r.,

Wtorek

05.07.2023 r.,         12.07.2023 r.,
16.08.2023 r.,

Środa

06.06.2023 r.,

Czwartek

07.07.2023 r.,        14.07.2023 r.,
21.07.2023 r.,      28.07.2023 r.,
04.08.2023 r.,        11.08.2023 r.,
18.08.2023 r.,        25.08.2023 r.,
01.09.2023 r.,        08.09.2023 r.,
15.09.2023 r.,        22.09.2023 r.,
29.09.2023 r.,

Piątek

Magister prawa Paulina Panek-Przyborowska

Nieodpłatna pomoc prawna

17.07.2023 r.,        24.07.2023 r.,
31.07.2023 r.,        07.08.2023 r.,
14.08.2023 r.,        21.08.2023 r.,
04.09.2023 r.,        11.09.2023 r.,
18.09.2023 r.,

Poniedziałek

7.30-11.30

18.07.2023 r.,        25.07.2023 r.,
01.08.2023 r.,        08.08.2023 r.,
29.08.2023 r.,        05.09.2023 r.,
12.09.2023 r.,        19.09.2023 r.,
26.09.2023 r.,

Wtorek

19.07.2023 r.,        26.07.2023 r.,
02.08.2023 r.,        23.08.2023 r.,
20.09.2023 r.,     

Środa

03.08.2023 r.,        07.09.2023 r.,

Czwartek

Adwokat, doradca obywatelski Konrad Panek

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

09.08.2023 r.,        30.08.2023 r.,
06.09.2023 r.,        13.09.2023 r.,
27.09.2023 r.,

Środa

7.30-11.30

13.07.2023 r.,        20.07.2023 r.,
27.07.2023 r.,        10.08.2023 r.,
17.08.2023 r.,        24.08.2023 r.,
31.08.2023 r.,        14.09.2023 r.,
21.09.2023 r.,        28.09.2023 r.,

Czwartek

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nieczynny.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr tel.  539 522 155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty.

Rezerwacji terminu porady można dokonać również samodzielnie na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego w zakładce Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi

lub w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna.

Pełna treść ogłoszenia


Harmonogram dyżurów
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

539 522 155

III kwartał  2023 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ul. 3 Maja 43b (pok. nr 6), 09-500 Gostynin

Adwokat Aleksandra Dobiegała

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

03.07.2023 r.,        17.07.2023 r.
11.09.2023 r.,

Poniedziałek

11.30-15.30

04.07.2023 r.,        11.07.2023 r.,
18.07.2023 r.,        01.08.2023 r.,
05.09.2023 r.,        12.09.2023 r.,

Wtorek

05.07.2023 r.,        12.07.2023 r.,
19.07.2023 r.,        02.08.2023 r.,
09.08.2023 r.,        16.08.2023 r.,
23.08.2023 r.,        30.08.2023 r.,
06.09.2023 r.,        20.09.2023 r.,
27.09.2023 r.,

Środa

13.07.2023 r.,        20.07.2023 r.,
10.08.2023 r.,        17.08.2023 r.,
24.08.2023 r.,        31.08.2023 r.,
21.09.2023 r.,        28.09.2023 r.,

Czwartek

14.07.2023 r.,        18.08.2023 r.,
01.09.2023 r.,        15.09.2023 r.,

Piątek

Radca prawny Renata Moziakowska

Nieodpłatna pomoc prawna

 

10.07.2023 r.,        24.07.2023 r.,
31.07.2023 r.,        07.08.2023 r.,
14.08.2023 r.,        21.08.2023 r.,
28.08.2023 r.,        04.09.2023 r.,
18.09.2023 r.,        25.09.2023 r.,

Poniedziałek

11.30-15.30

25.07.2023 r.,        08.08.2023 r.,
22.08.2023 r.,        29.08.2023 r.,
19.09.2023 r.,        26.09.2023 r.,

Wtorek

26.07.2023 r.,        13.09.2023 r.,

Środa

06.07.2023 r.,        27.07.2023 r.,
03.08.2023 r.,        07.09.2023 r.,
14.09.2023 r.,

Czwartek

07.07.2023 r.,        21.07.2023 r.,
28.07.2023 r.,        04.08.2023 r.,
11.08.2023 r.,        25.08.2023 r.,
08.09.2023 r.,        22.09.2023 r.,
29.09.2023 r.,       

Piątek

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nieczynny.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr tel.  539 522 155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty.

Rezerwacji terminu porady można dokonać również samodzielnie na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego w zakładce Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi

lub w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna.

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w II kwartale 2023 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w  dniu 28 czerwca 2023 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

Radca prawny

Jolanta Machtyl

28.06.2023 r.

środa

11.30-15.30

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają bez zmian.

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w II kwartale 2023 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w  dniu 26 maja 2023 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6 

Adwokat

Michał Małysa

26.05.2023 r.

piątek

11.30-15.30

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają bez zmian.

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w II kwartale 2023 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w  dniach: 18, 29 i 31 maja 2023 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6 

Adwokat

Aleksandra Dobiegała

18.05.2023 r.

czwartek

11.30-15.30

31.05.2023 r.

środa

Radca prawny

Renata Moziakowska

29.05.2023 r.

poniedziałek

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają bez zmian.

 

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w II kwartale 2023 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w dniach: 11 i 22 maja oraz 15 czerwca 2023 roku

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Piotr Ogłodziński

11.05.2023 r.

czwartek

7.30-11.30

22.05.2023 r.

poniedziałek

15.06.2023 r.

czwartek

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w II kwartale 2023 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w dniach: 6 maja i 9 czerwca 2023 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów 

 

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Piotr Ogłodziński

06.05.2023 r.

sobota

7.30-11.30

W dniu 09.06.2023 r. (piątek) punkt będzie nieczynny.

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w II kwartale 2023 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w dniach: 6 maja i 9 czerwca 2023 roku

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6 

Radca prawny

Renata Moziakowska

06.05.2023 r.

sobota

11.30-15.30

W dniu 09.06.2023 r. (piątek) punkt będzie nieczynny. 

 Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają bez zmian.

Pełna treść ogłoszenia

 


Harmonogram dyżurów
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

II kwartał  2023 r.

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów 

 

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. 3 Maja 43b (pok. nr 6),  09-500 Gostynin

Adwokat Piotr Ogłodziński

Nieodpłatna pomoc prawna

03.04.2023 r.,   17.04.2023 r.,

24.04.2023 r.,   08.05.2023 r.,

29.05.2023 r.,   05.06.2023 r.,

12.06.2023 r.,   19.06.2023 r.,

Poniedziałek

07.30-11.30

 

04.04.2023 r.,   11.04.2023 r.,

18.04.2023 r.,   25.04.2023 r.,

23.05.2023 r.,   13.06.2023 r.,

20.06.2023 r.,

Wtorek

05.04.2023 r.,   19.04.2023 r.,

07.06.2023 r.,   14.06.2023 r.,

Środa

20.04.2023 r.,   27.04.2023 r.,

18.05.2023 r.,   25.05.2023 r.,

22.06.2023 r.,

Czwartek

07.04.2023 r.,   14.04.2023 r.,

21.04.2023 r.,   28.04.2023 r.,

05.05.2023 r.,   12.05.2023 r.,

19.05.2023 r.,   26.05.2023 r.,

02.06.2023 r.,   09.06.2023 r.,

16.06.2023 r.,   23.06.2023 r.,

30.06.2023 r.,

Piątek

Magister prawa Paulina Panek-Przyborowska

Nieodpłatna pomoc prawna

15.05.2023 r.,   22.05.2023 r.,

26.06.2023 r.,

Poniedziałek

7.30-11.30

02.05.2023 r.,   09.05.2023 r.,

16.05.2023 r.,    30.05.2023 r.,

06.06.2023 r.,   27.06.2023 r.,

Wtorek

10.05.2023 r.,   17.05.2023 r.,

Środa

11.05.2023 r.,   29.06.2023 r.,

Czwartek

Adwokat, doradca obywatelski Konrad Panek

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

12.04.2023 r.,   26.04.2023 r.,

24.05.2023 r.,   31.05.2023 r.,

21.06.2023 r.,   28.06.2023 r., 

Środa

7.30-11.30

06.04.2023 r.,   13.04.2023 r.,

04.05.2023 r.,   01.06.2023 r.,

15.06.2023 r.,

Czwartek

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nieczynny.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr tel.  539 522 155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty.

Rezerwacji terminu porady można dokonać również samodzielnie na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego w zakładce Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi

lub w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna.

Pełna treść ogłoszenia


Harmonogram dyżurów
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

539 522 155

II kwartał  2023 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ul. 3 Maja 43b (pok. nr 6), 09-500 Gostynin

Adwokat Aleksandra Dobiegała

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

03.04.2023 r.,   24.04.2023 r.,
15.05.2023 r.,   22.05.2023 r.,
29.05.2023 r.,   05.06.2023 r.,

Poniedziałek

11.30-15.30

04.04.2023 r.,   18.04.2023 r.,

25.04.2023 r.,   02.05.2023 r.,

09.05.2023 r.,   13.06.2023 r.,

20.06.2023 r.,

Wtorek

12.04.2023 r.,   17.05.2023 r.,

07.06.2023 r.,

Środa

20.04.2023 r.,   04.05.2023 r.,

11.05.2023 r.,   01.06.2023 r.,

15.06.2023 r.,   22.06.2023 r.,

29.06.2023 r., 

Czwartek

07.04.2023 r.,   14.04.2023 r.,

12.05.2023 r.,   19.05.2023 r.,

26.05.2023 r.,   02.06.2023 r.,

30.06.2023 r., 

Piątek

Radca prawny Renata Moziakowska

Nieodpłatna pomoc prawna

 

17.04.2023 r.,   08.05.2023 r.,

12.06.2023 r.,   19.06.2023 r.,

26.06.2023 r.,                      

Poniedziałek

11.30-15.30

11.04.2023 r.,   16.05.2023 r.,

23.05.2023 r.,   30.05.2023 r.,

06.06.2023 r.,   27.06.2023 r.,

Wtorek

05.04.2023 r.,   19.04.2023 r.,

26.04.2023 r.,   10.05.2023 r.,

24.05.2023 r.,   31.05.2023 r.,
14.06.2023 r.,   21.06.2023 r.,
28.06.2023 r.,

Środa

06.04.2023 r.,   13.04.2023 r.,

27.04.2023 r.,   18.05.2023 r.,

25.05.2023 r,

Czwartek

21.04.2023 r.,   28.04.2023 r.,
05.05.2023 r.,   09.06.2023 r.,
16.06.2023 r.,   23.06.2023 r., 

Piątek

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nieczynny.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr tel.  539 522 155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty.

Rezerwacji terminu porady można dokonać również samodzielnie na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego w zakładce Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi

lub w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna.

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w I kwartale 2023 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w dniu 30 marca 2023 roku

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów 

 

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Piotr Ogłodziński

30.03.2023 r.

czwartek

7.30-11.30

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w I kwartale 2023 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w dniach: 9, 16 i 23 marca 2023 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów 

 

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Piotr Ogłodziński

09.03.2023 r.

czwartek

7.30-11.30

16.03.2023 r.

czwartek

23.03.2023 r.

czwartek

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

Pełna treść ogłoszenia

 


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w I kwartale 2023 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w dniu 6 marca 2023 roku

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów 

 

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

Nieodpłatna pomoc prawna

Doktor nauk prawnych, mediator
Małgorzata Panek

06.03.2023 r.

poniedziałek

7.30-11.30

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni  i godziny pozostają bez zmian.

 

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w I kwartale 2023 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w  dniach: 1, 2, 13, 14, 20, 22, 27 i 30 marca 2023 r.

 

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6 

Radca prawny

Renata Moziakowska

01.03.2023 r.

środa

11.30-15.30

13.03.2023 r.

poniedziałek

22.03.2023 r.

środa

27.03.2023 r.

poniedziałek

Adwokat

Aleksandra Dobiegała

02.03.2023 r.

czwartek

14.03.2023 r.

wtorek

20.03.2023 r.

poniedziałek

30.03.2023 r.

czwartek

 Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają bez zmian.

 

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w I kwartale 2023 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w  dniu 20 lutego 2023 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6 

Adwokat

Michał Małysa

20.02.2023 r.

poniedziałek

11.30-15.30

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają bez zmian.

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w I kwartale 2023 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w  dniach: 6, 9, 20 i 23 lutego 2023 r.

 

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6 

Adwokat

Aleksandra Dobiegała

06.02.2023 r.

poniedziałek

11.30-15.30

20.02.2023 r.

poniedziałek

Radca prawny

Renata Moziakowska

09.02.2023 r.

czwartek

23.02.2023 r.

czwartek

 Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają bez zmian.

 

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w I kwartale 2023 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w dniu 31 stycznia 2023 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów 

 

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Piotr Ogłodziński

31.01.2023 r.

wtorek

7.30-11.30

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

Pełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w I kwartale 2023 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

w dniach: 11 i 19 stycznia 2023 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6 

Radca prawny

Renata Moziakowska

11.01.2023 r.

środa

11.30-15.30

Adwokat

Aleksandra Dobiegała

19.01.2023 r.

czwartek

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają bez zmian.

Pełna treść ogłoszenia


Harmonogram dyżurów
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

tel. 539 522 155

I kwartał  2023 r.

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów 

 

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. 3 Maja 43b (pok. nr 6),  09-500 Gostynin

Magister prawa Paulina Panek-Przyborowska

Nieodpłatna pomoc prawna

02.01.2023 r.,    09.01.2023 r.,

30.01.2023 r.,    06.02.2023 r.,

13.02.2023 r.,    20.02.2023 r.,

27.02.2023 r.,    06.03.2023 r.,

20.03.2023 r.,    27.03.2023 r.,

Poniedziałek

07.30-11.30

 

03.01.2023 r.,    10.01.2023 r.,

17.01.2023 r.,    31.01.2023 r.,

14.02.2023 r.,    21.02.2023 r.,

07.03.2023 r.,    14.03.2023 r.,

Wtorek

11.01.2023 r.,    15.02.2023 r.,

08.03.2023 r.,    15.03.2023 r.,

22.03.2023 r.,    29.03.2023 r.,

Środa

05.01.2023 r.,   19.01.2023 r.,

02.02.2023 r.,   16.03.2023 r.,

Czwartek

Adwokat Piotr Ogłodziński

Nieodpłatna pomoc prawna

16.01.2023 r.,    23.01.2023 r.,

13.03.2023 r.,

Poniedziałek

7.30-11.30

24.01.2023 r.,    07.02.2023 r.,

28.02.2023 r.,     21.03.2023 r.,

28.03.2023 r.,

Wtorek

04.01.2023 r.,    25.01.2023 r.,

22.02.2023 r.,        

Środa

12.01.2023 r.,    09.02.2023 r.,

Czwartek

13.01.2023 r.,    20.01.2023 r.,

27.01.2023 r.,     03.02.2023 r.,

10.02.2023 r.,    17.02.2023 r.,

24.02.2023 r.,     03.03.2023 r.,

10.03.2023 r.,     17.03.2023 r.,

24.03.2023 r.,    31.03.2023 r.,

Piątek

Adwokat, doradca obywatelski Konrad Panek

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

18.01.2023 r.,    01.02.2023 r.,

08.02.2023 r.,    01.03.2023 r.,

Środa

7.30-11.30

26.01.2023 r.,    16.02.2023 r.,

23.02.2023 r.,    02.03.2023 r.,

09.03.2023 r.,    23.03.2023 r.,

30.03.2023 r.,

Czwartek

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nieczynny.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr tel.  539 522 155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty.

Rezerwacji terminu porady można dokonać również samodzielnie na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego w zakładce Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi

lub w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna.

Pełna treść ogłoszenia


Harmonogram dyżurów
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6

539 522 155

I kwartał  2023 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ul. 3 Maja 43b (pok. nr 6), 09-500 Gostynin

Adwokat Aleksandra Dobiegała

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

02.01.2023 r.,     16.01.2023 r., 13.02.2023 r.,     06.03.2023 r., 13.03.2023 r.,     27.03.2023 r.,

Poniedziałek

11.30-15.30

10.01.2023 r.,     24.01.2023 r.,

31.01.2023 r.,     07.02.2023 r.,

28.02.2023 r.,    

Wtorek

04.01.2023 r.,     11.01.2023 r.,

18.01.2023 r.,     01.02.2023 r., 15.02.2023 r.,     22.02.2023 r.,

01.03.2023 r.,     08.03.2023 r.,

15.03.2023 r.,     22.03.2023 r.,

29.03.2023 r., 

Środa

26.01.2023 r.,    09.02.2023 r.,

23.02.2023 r.,    23.03.2023 r.,

Czwartek

20.01.2023 r.,    03.02.2023 r.,

17.02.2023 r.,    03.03.2023 r.,

17.03.2023 r.,    31.03.2023 r.,

Piątek

Radca prawny Renata Moziakowska

Nieodpłatna pomoc prawna

 

09.01.2023 r.,    23.01.2023 r.,

30.01.2023 r.,    06.02.2023 r.,

20.02.2023 r.,    27.02.2023 r.,

20.03.2023 r.,

Poniedziałek

11.30-15.30

03.01.2023 r.,    17.01.2023 r.,

14.02.2023 r.,    21.02.2023 r.,

07.03.2023 r.,    14.03.2023 r.,

21.03.2023 r.,    28.03.2023 r.,

Wtorek

25.01.2023 r.,    08.02.2023 r.,

Środa

05.01.2023 r.,    12.01.2023 r.,

19.01.2023 r.,    02.02.2023 r.,

16.02.2023 r.,    02.03.2023 r.,
09.03.2023 r.,   16.03.2023 r.,

30.03.2023 r.,                

Czwartek

13.01.2023 r.,     27.01.2023 r., 10.02.2023 r.,     24.02.2023 r., 10.03.2023 r.,     24.03.2023 r.,

Piątek

                

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

 

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nieczynny.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr tel.  539 522 155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty.

Rezerwacji terminu porady można dokonać również samodzielnie na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego w zakładce Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi

lub w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna.

Pełna treść ogłoszenia

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO
OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO W 2023 ROKU

 

 

          Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

          Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie jest przechowywane
w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Na terenie powiatu gostynińskiego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się osobiście w punkcie pomocy.

          Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem: kopie wszystkich zaświadczeń
o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.).

          Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Umówienia terminu wizyty dokonuje się telefonicznie pod  numerem telefonu 539 522 155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30. Zapisy na wizytę odbywają się z zachowaniem anonimowości osoby zgłaszającej (przy ustalaniu terminu podaje się jedynie inicjały).

Zapisu na wizytę można dokonać również online na stronie Powiatu Gostynińskiego pod adresem: www.gostynin.powiat.pl, korzystając z zakładki: Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi lub poprzez BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie pod adresem: http://bip.gostynin.powiat.pl/, korzystając z zakładki:  Ogłoszenia - Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna - Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – Zapisy online.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w Punktach: nr    1     -  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-11.30) 
oraz nr 2 - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30-15.30)  usytuowanych w lokalu na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43b, pokój numer 6.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 ze zm.), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Wymienionym osobom może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumienie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. W przypadku zorganizowania wizyty
w ww. miejscu osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbiera od osoby uprawnionej oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności  uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumienia się na odległość.

Zgłoszenia można przekazać:

 • pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Wydział Organizacyjny, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin,
 • pocztą elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • skrytka ePUAP adres: 2t399jfvv1/skrytka 
 • osobiście: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 539 522 155. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie po otrzymaniu ww. dokumentów i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią
w umówionym terminie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja  nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub

postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną  mediację prowadzi mediator. Uprawniona do zainicjowania nieodpłatnej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. 
W Powiecie Gostynińskim nieodpłatna mediacja udzielana jest przez mediatora w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz przez mediatora w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie. Spotkania
z mediatorami organizowane są w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez osobę uprawnioną, w terminie dogodnym dla stron.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy (część A), przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej wypełniane są przy jej udziale, to jest: wiek, płeć, wykształcenie, dochód, źródło dochodu
w gospodarstwie domowym i liczba członków w gospodarstwie domowym oraz miejsce zamieszkania. Karty pomocy i oświadczenia przechowywane są w sposób uniemożlwiający powiązanie ich ze sobą (dane zawarte w karcie A są anonimowe, nie ma możliwości powiązania ich z osobą, która je przekazała).

          Możliwość i forma przekazywania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim: 

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę
(tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym poradnictwie obywatelskim w danym punkcie na terenie powiatu gostynińskiego.

Ankietę należy złożyć:

 • bezpośrednio po udzielonej pomocy do urny znajdującej się w poczekalni  danego punktu, w którym udzielana była porada prawna lub
 • w późniejszym terminie przesłanie listownie wraz ze wskazaniem numeru punktu oraz nazwiska i imienia osoby udzielającej porady prawnej, w którym uzyskała pomoc na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Wydział Organizacyjny, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ePUAP adres: 2t399jfvv1/skrytka. 

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gostynińskiego podejmuje Starosta Gostyniński, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie Powiatu, a także przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13 oraz w Punktach.

Pełna treść ogłoszenia

bip2


 

Ogólna klauzula informacyjna

 1. Jak przetwarzamy dane osobowe?

Zgodnie z przepisami prawa administratorem Państwa danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie jest Starosta Gostyniński, adres: ul. Romana Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin. Starosta Gostyniński odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jako jednostka organizacyjna Powiatu Gostynińskiego i Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Gostynińskiego, najczęściej Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem ustawowych zadań realizowanych w interesie publicznym, czy też w ramach sprawowania władztwa publicznego, w szczególności poprzez prowadzenie rejestrów publicznych, czy prowadzenie postępowań administracyjnych. Dane osobowe przetwarzamy także w związku z koniecznością spełnienia innych, nałożonych na nas ustawowo obowiązków prawnych, np. poprzez wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, czy też gdy jest to niezbędne do wykonywania umów, których są Państwo stronami. W niezbędnym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe również na podstawie Państwa zgody, chociażby przy prowadzeniu działalności kulturalnej, promocyjnej, organizacji imprez, realizacji projektów edukacyjnych. Dane osobowe przetwarzane są przez nas tylko przez okres wynikający z obowiązujących przepisów instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.

 1. Które dane należy nam podawać?

W celu realizacji ustawowych zadań, które realizujemy w tut. Starostwie, w większości przypadków udostępnienie nam przez Państwo danych osobowych, jest obowiązkiem ustawowym, dotyczącym wskazania danych osobowych zarówno Państwa jak i innych stron postepowania, czy też danych opisujących stan faktyczny we wniosku, np. posiadanie tytułu do nieruchomości, czy wykazanie interesu prawnego. Udostępnianie Państwa danych osobowych jest też niezbędne przy zawieraniu pomiędzy nami umowy cywilnoprawnej. Niepodanie danych osobowych we wskazanym powyżej zakresie powoduje brak możliwości realizacji przez nas treści żądania, czy też zawarcia umowy. W związku z powyższym, w takim zakresie, podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne. W przypadku zaś udostępnienia danych osobowych w oparciu o Państwa zgodę, oczywiście mogą Państwo odmówić przekazania takich danych, aczkolwiek może to skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w danym projekcie, przedsięwzięciu, czy też otrzymania danego świadczenia. Mogą nam także Państwo przekazywać dane opcjonalne, które nie warunkują realizacji treści żądania lub zawarcia umowy, aczkolwiek mogą usprawnić komunikację między nami, np. numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.

 1. Komu przekazujemy Państwa dane.

Wyłącznie w przypadku istnienia podstawy prawnej do przekazania Państwa danych osobowych możemy przekazywać je innym organom i podmiotom publicznym. Państwa dane przekazujemy czasowo również podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań - np. uprawnionym podmiotom lub jednostkom przeprowadzającym na nasze zlecenia modernizacje baz danych ewidencyjnych nieruchomości. Przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych. Państwa dane przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług na Państwa rzecz.

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów prawa odnoszących się do przetwarzania i ochrony danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo złożyć wniosek do administratora Państwa danych osobowych, tj.: Starosta Gostyniński, ul. Romana Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.
Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa regulujące ochronę danych osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Kontakt

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych: Panią Katarzynę Gontarek, kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

 

baner pwpw