INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ODNOWIENIE ZNISZCZONYCH POWIERZCHNI LEŚNYCH

Starosta Gostyniński informuje o możliwości składania wniosków o dotację ze środków budżetu Państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2022 roku związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.1275).

        

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
ul. Dmowskiego 13 osobiście, za pośrednictwem poczty bądź przez e-PUAP w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021r. włącznie.

 

Wzór wniosku dla wlaścicieli lasów

Dane dotyczące numeru konta

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Nabór do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2021 09 16 10 00

 

Proponowany porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Gostynińskiego

 DSC5807

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się 23 września 2021 r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
4.    Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
5.    Sprawozdania  nadzoru wodnego dotyczące obszaru powiatu gostynińskiego:
      - sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Łowiczu na obszarach powiatów łowickiego, kutnowskiego, gostynińskiego, skierniewickiego, płockiego i zgierskiego za rok 2020,
      - sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Gostyninie na obszarach powiatów: Gostyniński,Włocławski, Płocki, Kutnowski i Kolski za rok 2020,
      - sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Płocku na obszarach powiatów płockiego i sochaczewskiego za rok 2020.
6.    Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2021 r.
7.    Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2021 r.
8.    Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmiany oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Gostyninie.
9.    Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
10.    Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2021.
11.    Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
13.    Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Gostynińskiego VI kadencji.
14.    Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
15.    Zakończenie obrad.

 

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Festyn Integracyjny Lucień 2021 r.

L1

 

 

 

W minioną sobotę (11 września 2021r.) na terenie boiska sportowego w Lucieniu odbył się wyczekiwany przez wszystkich Festyn Integracyjny połączony z kulinarną ucztą czyli Festiwalem Pierogów. Organizatorzy wydarzenia tj. Gostynińskie Centrum Rozwoju Aktywności Lokalnej, Powiat Gostyniński i Koło Gospodyń Wiejskich "Działamy Razem" w Klusku przygotowali dla wszystkich uczestników szereg atrakcji i kulinarnych niespodzianek.

Festyn Integracyjny przywitał wszystkich kolorowymi stoiskami gastronomicznymi, w których można było częstować się domowymi specjałami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich m.in.: pierogi, knedle, ciasta własnego wypieku oraz domowy chleb ze smalcem i ogórkiem. Dodatkowo Stowarzyszenie Gostynińskie Centrum Rozwoju Aktywności Lokalnej na czele z jej Prezesem Zuzanną Baranowską-Lemmen zadbało, aby nie zabrakło takich specjałów jak żurek, kremem z cukinii, dania z grilla oraz pysznego kompotu z tegorocznych owoców!

Na festynie nie zapomniano o najmłodszych. Na licznie przybyłych milusińskich czekał szereg atrakcji. Mogli oni cieszyć się całkowicie bezpłatną strefą zabaw, w której były dmuchańce, eko gry, klockolandia, brokatowe tatuaże oraz wata cukrowa. Przygotowane specjalnie dla dzieci animacje, sprawiły im ogromną radość oraz pobudziły ich kreatywność przy podejmowanych kolejnych wyzwaniach stawianych przez animatora. Uśmiechom i niegasnącej radości, szczególnie tych najważniejszych czyli najmłodszych uczestników nie było końca, choć i dorośli chętnie włączali się do kreatywnych zabaw z dziećmi.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia był koncert gwiazdy wieczoru - zespołu Extazy. Po gorącym koncercie zabawa przerodziła się w potańcówkę pod gwiazdami, a licznie zgromadzona publiczność doskonale bawiła się przy rytmach Disco do późnych godzin nocnych. Pogoda niewątpliwie sprzyjała całemu wydarzeniu. Analizując frekwencję i zaangażowanie uczestników imprezy można pokusić się o stwierdzenie, że wydarzenie to było bardzo potrzebne społeczności lokalnej. Była to doskonała okazja do spotkania się i wspólnego świętowania na świeżym powietrzu.

Podczas Festiwalu odbyły się także dwa konkursy dla aktywnie działających Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu gostynińskiego.

W konkursie na "Najładniejsze stoisko wystawiennicze" nagrody otrzymały:

I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce

II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich "NASZA WIEŚ" w Sokołowie

III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich "KREATYWNE" Huta Nowa

Za udział - Koło Gospodyń Wiejskich "Działamy Razem" w Klusku

 

W konkursie na "Najlepsze pierogi powiatu gostynińskiego" nagrody otrzymały:

I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich "KREATYWNE" Huta Nowa "Malinowy de' SEREK"

II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce "Na słodko"

III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich "NASZA WIEŚ" w Sokołowie "Sokołowskie pierogi" 

Za udział: Koło Gospodyń Wiejskich "Działamy Razem" w Klusku, Koło Gospodyń Wiejskich "EKO Miałkówek", Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Kluska. 

Wyróżnienia laureatom wręczyła Przewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Osowicz-Szewczyk i Skarbnik Powiatu Elżbieta Kijek wraz z jurorami z OSP Lucień.

Festyn w Lucieniu był także doskonałą okazją do zaszczepienia się przeciw COVID-19 oraz spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwała jednostka z OSP Lucień i OSP Gostynin.

 

 

 

 

 

KOLEJE MAZOWIECKIE PROGRAM "MŁODY PODRÓŻNIK"

2021 09 14 11 29 002

Punkty za lojalność w programie Kolei Mazowieckich

Program „Młody Podróżnik” jest częścią projektu YOUMOBIL, którego celem jest propagowanie transportu kolejowego wśród młodzieży. Organizatorzy programu chcą nagradzać tych, którzy w swych wyborach dotyczących mobilności konsekwentnie wybierają kolej.

„Młody Podróżnik” jest skierowany do młodzieży w wieku od 13 do 26 lat, podróżującej poza warszawskim obszarem metropolitarnym, posiadającej Kartę Mazowiecką oraz kupującej bilety okresowe. Jeszcze do końca listopada tego roku młodzież ma możliwość skorzystania z programu lojalnościowego. Uczestnicy programu otrzymają punkty za zakupione miesięczne bilety okresowe (na obszarze objętym programem) za pośrednictwem strony internetowej bilety.mazowieckie.com.pl. Każde wydane 2 zł to 1 punkt.

Dodatkowo za samo przystąpienie do programu można otrzymać ekstra 100 punktów, które zostaną naliczone po zakupie pierwszego odpowiedniego biletu.

Zebrane punkty można następnie wykorzystać na Upust przy zakupie kolejnego biletu miesięcznego, pomniejszając jego cenę o wartość odpowiadającą zebranym punktom.

Więcej informacji na temat zasad korzystania z programu na: bilety.mazowieckie.com.pl/youmobil.

Kontakt dla mediów:

Donata Nowakowska, Rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 22 47 37 551, www.mazowieckie.com.pl

TPK Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

tpk

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...