Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Kampania promująca honorowe krwiodawstwo ”TWOJA KREW-MOJE ŻYCIE”

blood donation 3087392 1920


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza do oddawania krwi mieszkańców woj. mazowieckiego szczególnie w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień), kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie na krew.

W czasie wakacji spada liczba honorowych dawców krwi, natomiast liczba pacjentów potrzebujących jej jest większa, niż w innych miesiącach. Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18 – 65 lat legitymujące się dokumentem tożsamości ze zdjęciem, zapraszamy do siedziby Centrum Krwiodawstwa przy ul. Saskiej 63/75, do naszych Terenowych Oddziałów oraz na akcje krwiodawstwa zaplanowane na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego.

Harmonogram akcji krwiodawstwa dostępny jest w linku:
http://www.rckik-warszawa.com.pl/pliki/plan.pdf

Szczegółowe informacje na temat możliwości i zasad oddania krwi udostępnione są na stronie internetowej RCKiK w Warszawie. Przed oddaniem krwi należy sprawdzić bieżące informacje:www.rckik-warszawa.com.pl (http://www.rckik-warszawa.com.pl/).

 

XIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

 DSC0341


W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła:
• Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ”.
• Informację Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2019.
• Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania kierunków działania Zarządu za rok 2019.

oraz podjęła uchwały:
• Nr XIX/118/2020 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej Gostynin – Legarda – Rogożewek.
• Nr XIX/119/2020 o w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
• Nr XIX/120/2020 zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.
• Nr XIX/121/2020 zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.
• Nr XIX/122/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego wotum zaufania.
• Nr XIX/123/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2019 rok.
• Nr XIX/124/2020 w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
• Nr XIX/125/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji.Uważajmy na kompieliskach!!!

beach 1836467 1920


 

PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ WYJADĄ NA PRAKTYKI ZAWODOWE DO HISZPANII

logo


Uczniowie Technikum Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik elektronik, technik informatyk oraz technik obsługi turystycznej wyjadą na 4 tygodniowe praktyki zawodowe do Malagi w Hiszpanii. W konkursie wniosków programu ERASMUS+ szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 109.000 Euro. Projekt przygotowany przez szkołę został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na 54 miejscu na ponad 1000 złożonych wniosków.

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnego kształcenia zawodowego, którego celem jest efektywne przygotowanie uczniów do życia i wykonywania pracy zawodowej, a także aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Nasi uczniowie będą mogli podglądać wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych: branży elektronicznej, informatycznej, turystycznej i ekonomicznej, doskonalić umiejętności językowe oraz kształtować otwartość i wrażliwość międzykulturową.

Hiszpania zapewni młodzieży naszej szkoły odbycie stażu w prestiżowych zakładach Malagi. Uczniowie wraz z opiekunami będą mięć zapewnione prze stronę Partnera przyjmującego noclegi, wyżywienie, przejazd oraz atrakcyjny program kulturalny, który pozwoli im zapoznać się z kulturą Hiszpanii.

Uczestnicy stażu otrzymają certyfikaty językowe i kulturowe, które będą ogromnym atutem przy ubieganiu się o pracę w kraju jak również za granicą.

Życzymy Naszym uczniom – obecny jak i Tym którzy rozpoczną naukę w dniu 1 września 2020 roku niezapomnianych wrażeń z pobytu w tak pięknym regionie Europy oraz rozwoju umiejętności zawodowych i językowych. Niech nauka będzie przyjemnością.

Dyrektor Szkoły

Izabela Ewa Sieradzka

Koordynator Projektu

Monika Jasińska – Tomczak

Akcjia #Biegnij z Zosią

zosia


W związku z nominacją do akcji #Biegnij z Zosią przez Szkołę Podstawową w Lucieniu dnia 25 czerwca 2020 r.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyna Osowicz – Szewczyk zorganizowała wśród Radnych Powiatu zbiórkę pieniędzy na rzecz malutkiej 5-miesięcznej Zosi zmagającej się z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Rada Powiatu zebrała 300 zł.

Do akcji Radni nominowali Rady Miasta i Gmin z terenu Powiatu Gostynińskiego.

Zbiórka nadal trwa, a pieniądze można wpłacać na stronie internetowej Fundacji Siepomaga.

Link do zbiórek:
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia