Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Konkurs "TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY 2021"

Konkurs Wieniec

 

 

Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły folklorystyczne oraz stowarzyszenia z terenu powiatu gostynińskiego do wzięcia udziału w konkursie powiatowym na "TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY 2021".

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie proszę o przesłanie do dnia 6 sierpnia 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

Prace należy dostarczyć do 25 sierpnia 2021 roku.

Najpiękniejszy wieniec reprezentować będzie Powiat Gostyniński na Dożynkach Wojewódzkich w dniu 29 sierpnia 2021 roku w Muzeum Wsi Radomskiej.

 

Regulamin

Karta zgłoszenia

 

Biuletyn Informacyjny Powiatu Gostynińskiego Nr 29

0001

 

Wersja PDF

 

Święto Policji

19

 

Z okazji Święta Policji 30 lipca 2021 r. na dziedzińcu Zamku w Gostyninie odbył się uroczysty apel. 

Kluczowym celem uroczystości było wręczenie odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz podziękowania za oddaną służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Gostynińskiego.

Medalem brązowym „Za długoletnią służbę” Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył asp. szt. Łukasz Torno, oraz pracownika cywilnego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Monikę Lachowską. Brązową odznaka „Zasłużony Policjant” Minister Spraw Wewnętrznym i Administracji odznaczył asp. szt. Marcina Cichońskiego.

Nie zabrakło gratulacji podziękowań za codzienną służbę  i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Swoje podziękowania przekazali również: Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Burmistrz Miasta Gostynina, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, Wójt Gmin Gostynin, Wójt Gminy Szczawin Kościelny, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin oraz ksiądz kanonik Jerzy Ławicki.

 

 

 

77 Rocznia Wybuchu Powstania Warszawskiego

powstanie warszawskie

 

Pozyskane dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych.

dofinansowanie przejść dla pieszych

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...