INFORMACJE POWIATOWE

Wręczenie nagród XI Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego

 DSC1344

W dniu 4 grudnia br. odbyło się wręczenie nagród XI Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” organizowanego dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie powiatu gostynińskiego.

XI Edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn.: „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” została ogłoszona w marcu bieżącego roku.
Celem Konkursu jest promowanie selektywnej zbiórki surowców oraz zaangażowanie dzieci, młodzieży, personelu szkół oraz rodziców w segregowanie odpadów. Konkurs organizowany jest w 6 kategoriach: szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, zużyte baterie, metale oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Do Konkursu zgłosiły udział 21 placówki oświatowe w tym:  4 przedszkola,  9 szkół podstawowych, 3 zespoły szkół podstawowych i gimnazjów, 3 gimnazja,  2 szkoły średnie.
Nagrody zakupiono ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Laureaci I miejsca otrzymali nagrody za kwotę ok. 1000 zł, laureaci II miejsca otrzymali nagrody za kwotę ok. 800 zł, laureaci III miejsca otrzymali nagrody za kwotę ok. 200 zł .
W trakcie trwania Konkursu tj. od marca do 31 października 2015r. zebrano w sumie ponad 47 ton surowców wtórnych w tym:  ponad 3 ton szkła, ponad 4 tony tworzyw sztucznych, ponad  5 ton metali, ponad 1 tonę baterii, ponad 32 tony makulatury oraz ponad 700 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Oto wyniki XI Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”:

W kategorii „Szkło”
I miejsce uzyskał Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu,  
II miejsce  uzyskała Szkoła Podstawowa w Białotarsku,
III miejsce  Szkoła Podstawowa w Pacynie,

W kategorii „Tworzywa sztuczne”
I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa w Teodorowie,
II miejsce  uzyskała Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie     
III miejsce  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyninie.

W kategorii „Metale”
I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa w Trębkach,
II miejsce Gimnazjum Nr 2 w Gostyninie,
III miejsce  Gimnazjum nr 1 w Gostyninie

W kategorii „Makulatura”  
I miejsce uzyskało Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym,  
II miejsce Miejskie Przedszkole Nr 2 w Gostyninie,
III miejsce  Liceum Ogólnokształcące  w Gostyninie

W kategorii „Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”
I miejsce uzyskało Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie ,
II miejsce Przedszkole Samorządowe w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach,   
III miejsce  Zespół Szkoły im. m. Skłodowskiej-Curie w Gostyninie

W kategorii „Baterie”
I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa w Zwoleniu ,
II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyninie,
III miejsce  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku

Serdeczne podziękowania należą się dzieciom i młodzieży, ale także nauczycielom - opiekunom za ich wkład i zaangażowanie w organizację konkursu na terenie szkół i przedszkoli.

 

LOSY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Z inicjatywy Pana Starosty przeprowadzono badanie losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w latach 2011-2015. Przedstawione tabele i wykresy pokazują cześć zgromadzonego materiału w rozbiciu na absolwentów liceów i techników.

Materiał został opracowany w oparciu o dane uzyskane od Dyrektorów szkół.

Od 1 grudnia przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mogą składać wnioski o pomoc

arimr

Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". Jest to pewnego rodzaju kontynuacja pomocy rozdzielanej przez ARiMR w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które finansowane było  z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, choć są w niej nowe elementy.

Szczegóły na stronie: www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/juz-od-1-grudnia-przetworcy-z-sektora-rolno-spozywczego-moga-skladac-wnioski-o-pomoc.html

Sesja Rady Powiatu

DSC 1574

W dniu 26 listopada 2015 r odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła  Przewodnicząca  Rady Powiatu  Katarzyna  Osowicz- Szewczyk.   
 Rada Powiatu przyjęła  informację  Zarządu Powiatu Gostynińskiego o stanie realizacji inwestycji powiatowych w 2015r.
    Ponadto Rada Powiatu podjęła cztery uchwały :
   - w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2016 rok
    -w sprawie: zmiany załącznika nr 1  do Uchwały nr X/46/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie  określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.
   - zmieniającą Uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na  lata 2015-2024.
   - zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015.

Porządek posiedzenia XIII sesji Rady Powiatu Gostynińskiego

sesja

Biuro Rady informuje, iż XIII sesja Rady Powiatu Gostynińskiego odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 roku (czwartek) o godz. 12:00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

INFORMACJE POWIATOWE

Pierwsza Sesja nowej Rady Powiatu Gostynińskiego.
Pierwsza Sesja nowej Rady Powiatu Gostynińskiego. czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

XLVII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
  W dniu 7 listopada 2018 r. odbyła się XLVII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego. ... czytaj więcej

POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

Zakres nieodpłatnej pomocy ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie w sprawie ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Nasz adres

  • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
  • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
  • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345