Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Rusza Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa

chase 3673407 1920

 


Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego, którzy w swojej działalności gospodarczej odczuli skutki pandemii COVID-19, mogą liczyć na wsparcie samorządu Mazowsza. Właśnie dziś rusza Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa, która umożliwi im ubieganie się o preferencyjne pożyczki i odroczenie spłat. Do rozdysponowania jest ok. 80 mln zł ze środków RPO WM 20142020.

– To nasza odpowiedź na trudną sytuację, w jakiej znaleźli się mazowieccy przedsiębiorcy. Nie da się ukryć, że spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią bardzo osłabiło ich kondycję. Dlatego w ramach projektu Jeremie 2 uruchomiliśmy system pożyczek, z których będą mogły skorzystać firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, z wszystkich branż – podkreśla Marcin Wajda dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie.

W ramach Mazowieckiej Pożyczki Płynnościowej przedsiębiorcy mogą uzyskać na bardzo korzystnych warunkach pożyczkę w wysokości maksymalnie 500 tys. zł. Mogą również ubiegać się o odroczenie jej spłaty. Okres karencji może wynieść nawet 12 miesięcy, a okres spłaty do 5 lat

→więcej

Źródło:www.mazovia.pl


 

 

1 sierpnia zawyją syreny - to na pamiątkę 76. rocznicy tragicznego Powstania Warszawskiego

PW1


1 sierpnia 2020 roku o godzinie 17.00 sygnałem dźwiękowym ciągłym, emitowanym przez 1 minutę, oddamy cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy i przywrócenie niepodległego państwa.

Jednocześnie działania te będą testem systemu powiadamiania i alarmowania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie.

 

Biuro ds. Zarządzania

Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Biuletyn Informacyjny Powiatu Gostynińskiego nr 25

0001

 
Czy podział województwa zniszczy Mazowsze?

mazowsze


Jak informuje dzisiejszy „Dziennik Gazeta Prawna”, PiS planuje dokonać podziału administracyjnego Mazowsza. Temu projektowi stanowczo sprzeciwia się marszałek województwa.

Walka o władzę?

– Podział Mazowsza na dwa województwa jest absurdalny, prawnie niedopuszczalny i destrukcyjny. To cyniczna próba odebrania władzy w regionie, w którym PiS-owi nie udało się wygrać wyborów samorządowych – podkreśla marszałek Adam Struzik. Osłabione Mazowsze bez metropolii warszawskiej będzie zmuszone utrzymać m.in. 3/4 dróg oraz połowę szpitali i instytucji publicznych za 13 proc. dotychczasowych dochodów.

W wyborach samorządowych w 2018 r. zostało wybranych 51 radnych województwa. Gdyby doszło do podziału województwa, straciliby mandat.

– Przerwanie kadencji radnych oznacza naruszenie Konstytucji, ustawy o samorządzie wojewódzkim, jak również naruszenie Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Takie pójście na skróty, bez konsultacji społecznych, bez referendum ogólnowojewódzkiego i zapytania wspólnoty mazowieckiej, czy zgadza się na podział Mazowsza na dwa województwa jest prawnie niedopuszczalne. Zarówno zarząd województwa, jak i większość radnych w sejmiku będzie konsekwentnie bronić konstytucyjnych praw, także na poziomie europejskim – zaznacza marszałek województwa Adam Struzik.

Źródło:www.mazovia.pl

Więcej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany w okresie 2020-2022 - Aktualizacja

99123221 115680513482911 4228047290301939712 o


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2020r. realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020, Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada aktywizację zawodową 674 bezrobotnych (371K,303M) do 30 roku życia, pozostających bez pracy, w tym 20% ogółu uczestników projektu stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotni i/lub osoby o niskich kwalifikacjach  zarejestrowane w PUP Gostynin, a 60% ogółu uczestników projektu to osoby nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu - należące do kategorii NEET.
Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym wynikającymi z opracowanych lub zaktualizowanych Indywidualnych Planów Działania. 348 osób bezrobotnych zostanie skierowanych na staż z możliwością zwrotu kosztów przejazdu (128 osób w 2020r. i po 110 osób w latach 2021r/2022r.), 71 bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (po 20 osób w latach 2020 i 2022 oraz 31 osób w 2021r.), 30 bezrobotnym zostaną zorganizowane szkolenia będące odpowiedzią na zgłaszane indywidualne potrzeby (po 10 osób w każdym roku realizacji projektu) oraz 225 bezrobotnym zostanie przyznany bon na zasiedlenie (po 75 osób w każdym roku realizacji projektu).

 

 O terminach prowadzonych naborów wniosków i uczestników do projektu będziemy informować odrębnie, każdorazowo na daną formę wsparcia z bieżącą datą ogłaszania naboru wraz z podaniem danych kontaktowych osób, które udzielą szczegółowych informacji.


Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim.


Wartość projektu EFS: 7 545 941,45PLN w tym dofinansowanie z UE 6 359 719,45PLN
z tego Wartość projektu PUP: 7 279 691,45PLN oraz środki na finansowanie podatku VAT: 266 250,00PLN


Okres wdrażania Projektu od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2022r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68
OSOBY BEZROBOTNE:

  • u doradcy klienta – II piętro (oferty stażu) – tel. 24/269-71-67/77/78
  • w pokoju nr 28 (szkolenia, bony na zasiedlenie) – tel. 24/269-71-78,
  • w pokoju 23 (wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) – tel. 24/269-71-73

PRACODAWCY:

  • w pokoju nr 25 (wnioski na organizację miejsc odbywania stażu) – tel. 24/269-71-76