Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

SP Lucień najlepsza w ,,Elektryku’’

IMG 20220412 101635

 

Dnia 12.04.2022 r. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie odbył się turniej piłki nożnej szkół podstawowych. Impreza sportowa miała na celu popularyzację piłki nożnej jako formę aktywności fizycznej oraz promocję ,,elektryka’’ jako miejsce dalszej nauki dla ósmoklasistów.

W turnieju wzięły udział 4 szkoły: SP Emilianów, SP 1 Gostynin, SP Lucień i SP Szczawin Kościelny. Turniej był bardzo emocjonujący, a rywalizacja miała zacięty przebieg i odbywała się w duchu fair-play .

Kolejność meczy:

1. Lucień – Szczawin Kościelny 2:2

2. SP 1 – Emilianów 3:1

3. Lucień – SP 1 2:1

4. Szczawin Kościelny   Emilianów 3:1

5. Lucień – Emilianów 7:1

6. Szczawin Kościelny – SP 1 3:3

Kolejność drużyn w turnieju :

I miejsce - SP Lucień

II miejsce - SP Szczawin Kościelny

III miejsce - SP 1 Gostynin

IV miejsce - SP Emilianów

Królem strzelców w turnieju został : Adam Dubielak z SP Lucień.

W turnieju brała udział jedyna przedstawicielka dziewcząt reprezentująca barwy szkoły w Emilianowie - Oliwia Marcinkowska. Trzeba podkreślić że należała do najlepszych uczestników rozgrywek.

Każda ze szkół została wyróżniona dyplomem oraz piłką.

Organizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół.

Obsadę sędziowską stanowili : Waldemar Figurski i Jacek Dutkiewicz.

 

Autor: Dorota Majchrzak

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie

 
 

Przedłużony termin naboru wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

arim

 

Do 31 maja 2022 r., czyli o ponad miesiąc dłużej, ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Pierwotnie obowiązywał termin naboru od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. Teraz, by ubiegać się o wsparcie finansowanego z PROW na lata 2014-2020 na założenie własnego pozarolniczego biznesu na wsi, będzie czas do końca maja. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Pomoc dla szerszej grupy zainteresowanych

O przyznanie „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” mogą się starać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Mogą to zrobić również ci, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc mogą otrzymać też osoby, które chcą rozszerzyć ofertę swojej firmy o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem. Co istotne, wszyscy powinni być ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Oprócz tego gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców – lub gminy miejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. W tym naborze po raz pierwszy o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. Dopuszczony został także udział tych, które skorzystały z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania, czyli w latach 2007-2013.

Wysokość premii zależy od liczby utworzonych miejsc pracy i jest wypłacana w dwóch ratach

Jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, można otrzymać 150 tys. zł. Przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech – do 250 tys. zł. Środki są wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą – 80 proc. – otrzymuje się, gdy zostaną spełnione warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a jest na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 20 proc. wpływa na konto beneficjenta po rozliczeniu biznesplanu, jednak nie później niż do 2 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r. Co najmniej 70 proc. otrzymanego dofinansowania musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, np. zakup nowych maszyn i urządzeń czy środków transportu. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące, np. płace, ubezpieczenia.

Pomoc na ponad 400 rodzajów działalności

Zakres rodzajów działalności, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dofinansowania, może zajmować się m.in. prowadzeniem sklepu spożywczego; sprzedażą produktów nierolniczych; naprawą pojazdów samochodowych; budownictwem; fryzjerstwem; rzemiosłem; rękodzielnictwem; prowadzeniem obiektów noclegowych czy turystycznych; usługami cateringowymi; opieką nad dziećmi, osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi. Wsparcie dotyczy także usług weterynaryjnych, informatycznych, architektonicznych, inżynierskich, księgowych, audytorskich czy technicznych. Pełną listę rodzajów działalności objętych wsparciem, tzw. kodów PKD (punkt 7), można znaleźć na stronie Agencji.

 

Informację przekazała:

Katarzyna Brzozowska

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Starostwa Powiatowego w Gostyninie

Przypadki wścieklizny u zwierząt na terenie Powiatu Gostynińskiego

Inspekcja Weterynaryjna

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu przypadków wścieklizny u zwierząt na terenie Powiatu Gostynińskiego.

Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu gostynińskiego. Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz m.in. trzymania psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu.

Obszarem zagrożonym wścieklizną został objęty teren całego Powiatu Gostynińskiego.

Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje zakaz:

  • organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów i koni na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii ;
  • organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.


Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz:

  • trzymanie psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
  • pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

Obowiązek szczepienia zwierząt domowych

Zgodnie z rozporządzeniem nr 49 Wojewody Mazowieckiego, od 31 grudnia 2021 r. na właścicielach kotów (którzy są mieszkańcami terenu objętego obszarem zagrożonym wystąpieniem wścieklizny u zwierząt) spoczywa obowiązek zaszczepienia kota przeciwko wściekliźnie – w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Przypominamy jednocześnie, że w Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Koszty szczepienia zwierzęcia pokrywa jego właściciel.

 

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Rocznica powstania w getcie warszawskim

2022 04 19 09 09

Materiały informacyjne dla uchodźców z Ukrainy

1