Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Ostrzeżenie meteorologiczne oblodzenie 06.12.2021r.

oblodzenie1

 

Rocznica rozstrzelania mieszkańców Gostynina.

awp1

Rocznica Rozstrzelania Mieszkańców Miasta Gostynina i Ziemi Gostynińskiej przez hitlerowców w 1939 roku.

W dniu 1 grudnia odbyła się uroczystość upamiętniająca 82 Rocznicę Rozstrzelania Mieszkańców Miasta Gostynina i Ziemi Gostynińskiej przez hitlerowców w 1939 roku. W uroczystości wzięli udział kombatanci, przedstawiciele samorządów, policjanci, strażacy oraz mieszkańcy. Zebrani symbolicznie zapalili znicze i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęcona pamięci ppor. Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny” przy Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie, a następnie udali się na uroczystości pod Pomnik Pomordowanych w Woli Łąckiej na dalsze obchody. Powiat Gostyniński reprezentował Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski oraz Kierownik Biura ZK Jacek Nowicki.

Auto dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

f1a

Nowy samochód terenowy dla pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gostyninie.

            Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski w dniu 30 listopada odebrał nowy samochód terenowy marki Ford Ranger z napędem 4x4 o wartości 199 989 zł. Auto zostało zakupione przez Powiat Gostyniński dzięki finansowemu wsparciu zadania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wojewodę Mazowieckiego.

            Mimo masywnie prezentującego się nadwozia ma bardzo dobre właściwości terenowe dzięki czemu można przemieszczać się nim nawet w trudnym terenie. Samochód będzie wykorzystywany przez pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gostyninie. Głównym celem projektu jest poprawa ochrony ludności w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 r.

PRAWNA POMOC

 

 

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej w 2022 r.

 

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta Wysokość przyznanej dotacji
1. Powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku Stowarzyszenie Mazowsze Razem, Łętowo 3, 09-470 Bodzanów,
wpisane do „Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego” pod numerem 0000717180
64.020,00 zł

 

 Pełana treść ogłoszenia

Uchwała Nr 512 - w sprawie ogłoszenia konkursu

megaf

Uchwała Nr 512/2021

Zarządu Powiatu Gostynińskiego

Z dnia 25 listopada 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo –wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01.01.2022 r. 31.12.2024 r.

 

 Uchwała Nr 512/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała Nr 512/2021 (uzupełniona)

Załącznik do uchwały

 

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...