Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Samorząd Mazowsza poszukuje producentów środków ochrony osobistej

maz

 


Samorząd Mazowsza zaprasza do składania ofert producentów materiałów, środków i wyrobów medycznych. Właśnie ruszył nabór na zakup blisko 14 mln sztuk środków ochrony osobistej, 2,5 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk oraz 2,5 tys. litrów płynu do dezynfekcji powierzchni. Nabór trwa do 20 stycznia br.

 

Dzięki uruchomionemu projektowi unijnemu do 75 placówek medycznych z Mazowsza od początku pandemii trafiają niezbędne urządzenia, wyposażenie i środki ochrony osobistej. To obecnie największy realizowany na Mazowszu projekt unijny. Jego wartość to aż 360 mln zł. W ramach tego wsparcia, władze regionu ogłosiły kolejny nabór na zakup środków ochrony osobistej.

 – Musimy zapewnić ochronę tym, którzy codziennie walczą o życie i zdrowie pacjentów. Kombinezony, gogle, fartuchy, rękawiczki czy płyny do dezynfekcji to dziś najbardziej potrzebne środki ochrony osobistej w szpitalach i placówkach medycznych. Zachęcam przedsiębiorców do składania ofert – zaznacza Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

W ramach realizowanego projektu do placówek medycznych na Mazowszu do tej pory trafiło już 1520 sztuk aparatury medycznej, 39,5 tys. sztuk wyposażenia, 16,3 mln sztuk środków ochrony osobistej i ponad 275 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Aby kontynuować zakupy, samorząd województwa zachęca przedsiębiorców do składania ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej. Nabór na zakup blisko 14 mln środków ochrony trwa do 20 stycznia br.

Samorząd województwa mazowieckiego zaprasza do składania ofert przedsiębiorstwa produkujące środki ochrony indywidualnej, w tym w szczególności:

 1. półmaski filtrujące FFP2 – 200 tys. sztuk;
 2. półmaski filtrujące FFP3 – 130 tys. sztuk;
 3. maseczki chirurgiczne jednorazowe (medyczne) – 350 tys. sztuk;
 4. gogle ochronne – 500 sztuk;
 5. przyłbice – 2000 sztuk;
 6. fartuchy barierowe – 105 tys. sztuk;
 7. fartuchy chirurgiczne – 80 tys. sztuk;
 8. kombinezony ochronne – 120 tys. sztuk;
 9. ochraniacze na buty – 100 tys. sztuk;
 10. płyn do dezynfekcji rąk – 500 sztuk po 5 litrów;
 11. płyn do dezynfekcji powierzchni – 500 sztuk po 5 litrów;
 12. rękawice ochronne z przedłużonym mankietem – 1,3 mln sztuk;
 13. rękawice nitrylowe – 11,5 mln sztuk.

Oferty należy składać na adres e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. na formularzu załączonym do ogłoszenia

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 360 mln zł, z tego 314,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.

Źródło:www.mazovia.pl

 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

smog 3125312 1920INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO - plik do pobrania


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POZIOM 3

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 18.01.2021 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 18.01.2021 r. do godz. 24.00 dnia   18.01.2021 r
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

Prognozowane na dzień 18.01.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje powiaty: otwocki, legionowski i wołomiński (na podstawie pomiarów ze stacji w Legionowie ul. Zegrzyńska i Otwocku ul. Brzozowa).

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 18.01.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10: około 495 000.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

-unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

-nie wietrz pomieszczeń,

-nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku, piecyku kominkowym, piecyku ozdobnym.

Wrażliwe grupy ludności:

-   nie wychodź z domu (w miarę możliwości),

-   nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

-   osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-   zakaz przebywania dzieci i osób starszych na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

-zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

-prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)

i prognoz zmian zanieczyszczenia powietrza  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych
 • zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,
 • zakaz używania spalinowego sprzętu ogrodniczego (kosiarki, piły, itp.),
 • zakaz rozpalania grilli i ognisk,
 • zakaz używania dmuchaw do liści,
 • zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej,
 • czasowe wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską/gminną dla posiadaczy samochodów osobowych, w dniach po ogłoszeniu powiadomienia,
 • nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich, znajdujących się na otwartej przestrzeni w celu wyeliminowania pylenia,
 • czasowe zawieszenie uciążliwych prac budowlanychpowodujących powstawanie emisji powierzchniowej,
 • intensywne kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,
 • intensywne kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni,
 • wzmożone kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin,
 • intensywne kontrole czystości dróg wyjazdowych z terenów prowadzonych inwestycji (budów).
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 18.01.2021 r. godz. 9:00
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych
 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (w przypadku RWMŚ należy dopisać informację o RWMŚ przygotowującym informację)
Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł Uwaga! SMOG
Skrót W dniu 18.01.2021 r. na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3).
Treść całego powiadomienia

Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje powiaty: otwocki, legionowski i wołomiński.

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Nie wietrz pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży.

Obowiązuje Cię zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach, zakaz rozpalania grilli i ognisk, zakaz używania spalinowego sprzętu ogrodniczego oraz zakaz używania dmuchaw do liści.

Obostrzenia przedłużone do 31 stycznia

Obostrznia do 31.01.2021r.


W związku z wysoką liczbą osób w szpitalach i pod respiratorami podjęto decyzję o przedłużeniu obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z pandemią.

Dotychczasowe zasady bezpieczeństwa dotyczące zamknięcia lub ograniczenia np. niektórych branż gospodarki będą obowiązywały do 31 stycznia.

Najważniejsze obostrzenia związane z COVID-19:

 • ochrona ust i nosa w miejscach publicznych – m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni i kościele,
 • utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości od innych ludzi,
 • ograniczona działalność galerii handlowych – otwarte pozostają tam m.in. apteki i sklepy z artykułami spożywczymi,
 • zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos,
 • godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00),
 • zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych podobnych miejsc,
 • limit osób w kościołach – maksymalnie 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m,
 • zawieszona działalność placówek kultury – m.in. teatrów, kin czy muzeów,
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami),
 • ograniczenie liczby osób podróżujących środkami transportu zbiorowego,
 • ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym,
 • maksymalnie 5 uczestników zgromadzeń publicznych,
 • zakaz organizacji wesel, komunii i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych,
 • ograniczona działalność hotelarska,
 • nieczynne są stoki narciarskie,
 • targi, wystawy, kongresy i konferencje – wyłącznie w formie on-line.

→więcej

----------------------------

Źródło: www.rcb.gov.pl

STAROSTA GOSTYNIŃSKI ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwaw Starostwie Powiatowym w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09- 500 Gostynin

architect 5342907 1920


 Pliki do pobrania:

STAROSTA GOSTYNIŃSKI ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwaw Starostwie Powiatowym w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09- 500 Gostynin - plik do pobrania  w formacie PDF
Kwestionariusz osobowy - plik do pobrania w formacie PDF


Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie kierunek budownictwo lub wyższe kierunek: budownictwo, architektura, drogownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika,    
 6. staż pracy: w przypadku wykształcenia średniego co najmniej 3 lata,  
 7. znajomość przepisów prawnych w zakresie: prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, samorządu powiatowego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej.

Wymagania dodatkowe:

 1. staż pracy w administracji publicznej,
 2. umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 3. dyspozycyjność, dobra organizacja pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sprawdzanie kompletności wniosku o pozwolenie na budowę (rozbiór­kę),
 2. sprawdzanie kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaga­nych opi­nii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
 3. sprawdzanie wykonania projektu budowlanego przez osobę posiadającą wyma­gane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowa­nia projek­tu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem
  o wpisie na li­stę człon­ków wła­ściwej izby sa­morządu zawodowego,
 4. sprawdzanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowe­go pla­nu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudo­wy i zagos­podarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a tak­że wymaganiam­i ochrony środo­wiska, w szczególności określonymi w decyzji
  o śro­dowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię­wzięcia, o której mowa w ustawie
  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro­nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w oce­nach oddziały­wania na środowi­sko,
 5. sprawdzanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepi­sami, w tym techniczno-budowlanymi,
 6. wydawanie postanowień zobowiązujących wnioskodawcę do usunięcia wystę­pujących niepra­widłowości,
 7. wydawanie innych postanowień wynikających z przepisów odrębnych,
 8. przygotowywanie projektów decyzji:
  • o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  • o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego,
  • o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren są­siedniej nieruc­homości,
  • o przeniesieniu decyzji na rzecz innego podmiotu,
  • innych decyzji,
  • zmieniających, uchylających i stwierdzających wygaśnięcie w/w decy­zji,
 9. prowadzenie spraw w zakresie zgłoszeń budowlanych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Starostwa przy ul. Dmowskiego 13 na II piętrze. Brak windy. Budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym i sztucznym. Pełen wymiar czasu pracy, praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 %.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany) ze wskazaniem danych kontaktowych,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (własnoręcznie podpisany),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe,
 4. kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia (m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia
 5. oświadczenie kandydata:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o nieposzlakowanej opinii
 6. dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w formie oświadczenia,
 7. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty (wymienione powyżej) muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
w przypadku kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie przez kandydata zgodności z oryginałem na każdej ze stron dokumentu, zamieszczenie daty i złożenie jego podpisu.

Wymagane dokumenty należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,09-500 Gostynin, w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyninie" w nieprzekraczalnym terminie do 25.01.2021 r. do godz. 9.00.

Przy wysyłaniu dokumentów należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Gostyninie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gostyninie).

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru oraz o terminie przeprowadzenia testu kompetencji i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu naboru oraz niewskazane w protokole
z naboru zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru.

Oferty kandydatów wskazanych w protokole z naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie oferty, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

---------------------------------------------------

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
  ul. Dmowskiego 13, 09 – 500 Gostynin, reprezentowane przez Starostę Gostynińskiego, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 24 2357977.
 2. Inspektor ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie jest dostępny pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niniejszego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i lit c RODO, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych związanych z naborem.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu naboru oraz niewskazane w protokole
  z naboru zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru. Oferty kandydatów wskazanych w protokole z naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie oferty, zostaną komisyjnie zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/na do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego.

Podanie danych osobowych w zakresie art. 221 §1 kodeksu pracy jest obowiązkowe.

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w niniejszym naborze.

Podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wyżej wskazany jest dobrowolne i wymaga zgody, którą może Pani/Pan w każdej chwili wycofać.