Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 33

MZW 1404 SW 20220520094928681 2

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 32

MZW 1404 BG 20220520094908556 1

odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

zdjęcie 1

 

 

W dniu 19 maja 2022 r. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła:
1)    Informację o realizacji programu współpracy Powiatu Gostynińskiego
z organizacjami pozarządowymi w roku 2021;
2)    Informację Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2021;

 oraz podjęła następujące uchwały:
1)    Uchwałę Nr XXXVIII/230/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na zlecenie Powiatu Gostynińskiego;
2)    Uchwałę Nr XXXVIII/231/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 maja 2022 r.    zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2022-2027;
3)    Uchwałę Nr XXXVIII/232/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 maja 2022 r.  zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2022.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

POWIATOWY TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W GOSTYNIŃSKIM CENTRUM EDUKACYJNYM

1 20612

 

13 maja 2022 roku Wojewoda Mazowiecki z Mazowieckim Kuratorem Oświaty konferencją „Zawsze bezpieczniej – profilaktyka zagrożeń” rozpoczęli Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa. Do projektu przystąpiło Gostynińskie Centrum Edukacyjne organizując wykłady dotyczące bezpieczeństwa uczniów, jako uczestników ruchu drogowego.

Uroczyste otwarcie w placówce szkolnej odbyło się 18 maja 2022 roku z udziałem Pana Arkadiusza Boruszewskiego Starosty Gostynińskiego, Pani Marii Wróblewskiej Wicestarosty Gostynińskiego oraz Pana Tomasza Matuszewskiego Zastępcy Dyrektora Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który poprowadził zajęcia profilaktyczne skierowane dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

W kolejnych dniach zajęcia poprowadzą Pani Monika Świderek oraz Pan Sebastian Jaros -instruktorzy nauki jazdy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.

Inicjatywa ma na celu przypomnienie i utrwalenie zasad związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, co nabiera szczególnego znaczenia przed zbliżającymi się wakacjami.

 

Wojciech Kiełbasa

Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego      

 

fot. Janusz Brudnowski
Starostwo Powiatowe w Gostyninie
foto nr 1, źródło: https://www.kuratorium.waw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-20612.jpg                                                                                                                                              

 

 

Historyczny Rajd Rowerowy "Śladami Siemowita IV w 640. rocznicę nadania praw miejskich Gostyninowi"

Image6

 

Zwieńczeniem Tygodnia Bibliotek był rajd bibliotekarzy i przyjaciół organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie wraz z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym oddział w Gostyninie.

Wydarzenie to objął swym Patronatem Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski. Liczna grupa sympatyków ruchu na świeżym powietrzy w asyście policji wyruszyła z rynku w Gostyninie 14 maja o godzinie 10.00. Peleton poprowadził Pan Mariusz Gajewski. Komentarzem historycznym w rynku i pod zamkiem opatrzył Pan Andrzej Ziółkowski. Docelowo wycieczka dotarła do Zagrody Zalipie państwa Beaty Pietrzak-Zalewskiej i Tomasza Zalewskiego. Było ognisko, pączki oraz przejazd dorożką, zabawy z hula hop, liną, piłką, taniec belgijka i makarena oraz wata cukrowa, a wszystko to przy oprawie muzycznej Michała Szulima i Dominika Janiszewskiego. Odbył również konkurs z nagrodami, wystawa "Gostynin na starej fotografii" i zdjęcia w ramie. Dookoła zieleń drzew, mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i wszechobecne zwierzaki, a wśród nich niesamowite alpaki. Było bardzo klimatycznie i niezwykle wesoło, a wszystko to za sprawą organizatora wydarzenia jak również jego uczestników, którzy z dużym zaangażowaniem włączali się do udziału w przygotowanych atrakcjach.