Wyszukaj

Wydziału Architektury i Budownictwa

Zmień wielkość czcionki:

Pozwolenia:
[accordion] [item title="POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ ZMIANA POZWOLENIA"]

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1)
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3)

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4)

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4)

[/item][item title="PRZENIESIENIE POZWOLENIA"]

WNIOSEK O PRZENIESIENIE POZWOLENIA WNIOSEK O PRZENIESIENIE POZWOLENIA
ZGODA NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA RZECZ INNEGO PODMIOTU ZGODA NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA RZECZ INNEGO PODMIOTU
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3)
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4)

[/item] [/accordion]

Zgłoszenia:

[accordion][item title="OGÓLNE"]

ZGŁOSZENIE OGÓLNE ZGŁOSZENIE OGÓLNE
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3)
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4)

PRZYKŁADOWY SZKIC SYTUACYJNY  
UPROSZCZONE RYSUNKI  

[/item][item title="BUDOWA LUB PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO"]

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (B-2) ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (B-2)

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3)

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3)

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4)

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4)

[/item] [item title="ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA"]

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3)
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4)

[/item][item title="WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA"]

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU SPRZECIWU WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU SPRZECIWU

 [/item] [/accordion]

 

Przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów

- wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B1) dla inwestycji:

- zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B2) dla inwestycji:

- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B3) dla inwestorów:

- informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B4):

Przydatne informacje do uzyskania:

 

Numer konta bankowego do zapłaty opłaty skarbowej

89102039740000530200066258

Urząd Miasta Gostynina

ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin,

 

Wydział Promocji