Wyszukaj

Bezpłatna Pomoc Prawna

Zmień wielkość czcionki:

PRAWNA POMOC


icon ourtours2 ANONIMOWA ANKIETA
icon ourtours2 WNIOSEK W FORMACIE PDF

Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniu 08.07.20 r. i 15.07.20 r. w PNPPiNPO w Gostyninie
Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniu 10.07.20 r. w PNPP w Gostyninie
1 2
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 2

Zarządzenie nr 29/2020
Starosty Gostynińskiego
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie obsługi interesantów w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Gostynińskim.

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z § 12 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W pierwszej kolejności rekomenduję obsługę interesantów drogą środków porozumiewania się na odległość (telefon, email) po uprzednim:

-        telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod nr tel. 539 522 155 lub

-        zarejestrowaniu się na wizytę na stronie Powiatu Gostynińskiego adres: www.gostynin.powiat.pl w zakładce Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi lub poprzez BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie pod adresem: http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna - Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną, wypełniając dostępne formularze oraz postępując wg zamieszczonych instrukcji.

§ 2

 1. Od dnia 1 czerwca 2020 roku w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1a zostaje przywrócona możliwośćbezpośredniej obsługi interesantów z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa osób zaangażowanych w wykonywanie zadania
  i osób korzystających z pomocy.
 2. Na umówioną wizytę interesant powinien przyjść punktualnie.
 3. Wszyscy interesanci przybywający w celu uzyskania porady zobowiązani są do:

-        zakrywania ust i nosa przy użyciu m.in. maseczek, przyłbic, chust, szalików,

-        odkażania dłoni płynem dezynfekującym,

-        zachowania bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

§ 3

Ogłoszenie o ograniczeniach wynikających z niniejszego Zarządzenia, stanowiące załącznik nr 1, podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie.

§ 4

Podczas bezpośredniej obsługi interesanta osoby zaangażowane w wykonywanie zadania w Punktach zobowiązane są do:

-        zakrywania ust i nosa przy użyciu m.in. maseczek, przyłbic,

-        używanie rękawiczek jednorazowych lub odkażania dłoni płynem dezynfekującym,

-        zachowania bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Ogłoszenie

Starosty Gostynińskiego

z dnia 28 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, działając na podstawie art. § 12 ust. 4 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878 ze zm.) informuję, że

od dnia 1 czerwca 2020 r. wprowadzam możliwość bezpośredniej obsługi interesantów
w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
w Gostyninie, która będzie odbywać się z ograniczeniami oraz zachowaniem rygorów sanitarnych.

Jednocześnie mając na uwadze ryzyko zakażenia koronawirusem podczas bezpośredniego kontaktu z innymi osobami w pierwszej kolejności rekomenduję obsługę interesantów drogą środków porozumiewania się na odległość (telefon, email).

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać:

 1. drogą środków porozumiewania się na odległość (telefon, email), w tym celu:
  1. przesyłają na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. skan lub zdjęcie podpisanego wniosku
   o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (wniosek dostępny na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego adres: www.gostynin.powiat.pl w zakładce Bezpłatna pomoc prawna oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie adres: bip.gostynin.powiat.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna)
  2. rejestrują się na wizytę na stronie Powiatu Gostynińskiego pod adresem: www.gostynin.powiat.pl w zakładce Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi lub poprzez BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie pod adresem: http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna - Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną, wypełniając dostępne formularze oraz postępując wg zamieszczonych instrukcji.
 2. bezpośrednio w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod nr tel. 539 522 155.

Na umówioną wizytę należy zgłosić się punktualnie.

Wszyscy interesanci przybywający w celu uzyskania porady zobowiązani są do:

-        zakrywania ust i nosa przy użyciu m.in. maseczek, przyłbic, chust, szalików,

-        odkażania dłoni płynem dezynfekującym,

-        zachowania bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Osoby z oznakami choroby lub podwyższoną temperaturą ciała nie będą obsługiwane.

Proszę Państwa o wyrozumiałość.

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim można przekazać pod numerem telefonu 539 522 155, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , listownie na adres Starostwa Powiatowego w Gostyninie, Wydział Organizacyjny, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin lub skrytka ePUAP adres: 2t399jfvv1/skrytka

Do pobrania:

 1. Wzór wniosku o potrzebie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
 2. Anonimowa opinia

Elektroniczna rejestracja:

Adres strony internetowej: www.gostynin.powiat.pl, zakładka: Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi

BIP: bip.gostynin.powiat.pl, zakładka: Nieodpłatna pomoc prawna - Zapisy na nieodpłatną pomoc prawnąpomoc i kwartał 31.03.2020


 

punkt nieodpłatnej pomocy 1punkt nieodpłatnej pomocy 2
Harmonogram pomoc i poradnictwo1Harmonogram pomoc i poradnictwo2Harmonogram pomoc i poradnictwo3Harmonogram pomoc i poradnictwo4

str. 1

str. 2

str. 3


image2249

 

 


 


 

WPiR/m