Wyszukaj

Oddział przygotowania wojskowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

Zmień wielkość czcionki:

Oddział przygotowania wojskowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

           Na najbliższą sesję Rady Powiatu Gostynińskiego został skierowany projekt uchwaływ sprawie utworzenia oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym od nowego roku szkolnego 2023/2024.

           Podjęcie uchwały umożliwi złożenie wniosku do Ministra Obrony Narodowejo udzielenie zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego. Resort Obrony Narodowej udziela dotacji na realizację programu szkolenia wojskowego, zakup specjalistycznego wyposażenia oraz wszystkich elementów umundurowania dla każdego ucznia w takim oddziale.

           Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego jest realizowane w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez cały cykl nauki w technikum. Program szkolenia w części teoretycznej realizowany jest przez szkołę. Natomiast, zajęcia praktyczne odbywają się na terenie patronackiej jednostki wojskowej w wykorzystaniem infrastruktury i sprzętu wojskowego. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany w ostatnim roku nauki. Kierunek jest idealny dla młodzieży zainteresowanej wojskiem i służbami mundurowymi, gdyż daje przywileje w dostępie do służby wojskowej, m.in. możliwość skrócenia do 12 dni szkolenia podstawowego oraz dodatkowe punkty  w aplikowaniu na studia w uczelniach wojskowych.

Szkolenie wojskowe stanowi rozszerzenie podstawowego kierunku kształcenia w technikum, podczas którego uczeń przede wszystkim zdobywa konkretny zawód oraz zostaje przygotowany do matury i podjęcia studiów wyższych, a dodatkowo przyswaja wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowego szkolenia wojskowego.

gce 8.03

Witold Modrzejewski