Wyszukaj

Ingres Biskupa Szymona Stułkowskiego

Zmień wielkość czcionki:

1

 

Dnia 26 listopada 2022 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego – Pani Katarzyna Osowicz – Szewczyk wraz ze Starostą Gostynińskim – Panem Arkadiuszem Boruszewskim i Skarbnikiem Powiatu Gostynińskiego – Panią Elżbietą Kijek uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej z liturgicznym ingresem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego do płockiej bazyliki katedralnej.

Biskup Stułkowski wygłosił ujmującą homilię, w której podkreślił, iż rolę biskupa można porównać do pracy dyrygenta, który stając przed orkiestrą zamierza wydobyć z zespołu taką muzykę, by wszyscy, którzy ją usłyszą chcieli jej posłuchać, a zarazem wydobyć Boże piękno, które każde z nas nosi w sobie. Cała uroczystość miała niezwykle dostojny i piękny duchowy charakter.

Wchodząc do katedry otrzymaliśmy obrazek ukazujący Jezusa Chrystusa stojącego jakby w bramie, związanego kłosem pszenicy i gałązką winogronem - chlebem i winem czyli eucharystią. Biskup podkreślił, iż związane eucharystyczne ręce nie zaciskają się w pięść tylko wyciągają się do zgody, gotowe są zmęczyć się w służbie bliźnim, podtrzymują słabszych
i podnoszą upadających, natomiast eucharystyczne nogi prowadzą nas do źródła Wody Żywej, do Jezusa i Jego Sakramentów, które chodzą ścieżkami Pana, kroczą ku ludziom cierpiącym
i omijają drogi prowadzące do miejsc grzechu. Na odwrocie tego obrazka znajduje herb wraz z przywołaniem hasła posługi biskupiej - Vos autem dixi amicos („Nazwałem was przyjaciółmi”).

Władze powiatu złożyły gratulacje i najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych, zdrowia oraz pełni sił ducha i ciała do przewodzenia wiernym świeckim w całej diecezji płockiej w szczególności Powiatu Gostynińskiego.

23456

Izabela Ślusarska