Wyszukaj

Mazowsze dla Sportu 2022- GCE

Zmień wielkość czcionki:

maz dla sportu pelnokolorowa

W dniu 14 września 2022r na terenie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego nastąpiło przekazanie przez Starostę Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego Wykonawcy „Global System Marcin Balcerzak” terenu budowy. Zadanie pod nazwą „Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie melioracji-odwodnienie istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych z rozszerzeniem o ciągi komunikacyjne” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 DSC3135

 DSC3140

 DSC3131] DSC3132

Janusz Brudnowski