Wyszukaj

Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera kolejne inwestycje w powiecie gostynińskim

Zmień wielkość czcionki:

292130949 780380773376031 4533202146260600358 n

 

        W dniu 8 lipca 2022 roku w Muzeum Mazowieckim w Płocku Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Elżbieta Kijek podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla Sportu 2022" na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie melioracji - odwodnienie  istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych z rozszerzeniem o ciągi komunikacyjne. Wysokość przyznanej pomocy finansowej wynosi 225 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 300 000,00 zł. Realizacja inwestycji poprawi jakość korzystania z  obiektów sportowych przy GCE oraz zapewni ich dłuższą żywotność. Ponadto, realizacja  przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego oraz wpłynie na  popularyzację sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

       W tym samym dniu podpisano również dwie kolejne umowy, na które Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadania pn. ,,Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień” w miejscowości Suserz i Adamów gmina Szczawin Kościelny w kwocie 287.000,00 zł. oraz ,, Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1406W gr. województwa – Piotrów” w miejscowości Piotrów w kwocie 63.000,00 zł.

Izabela Ślusarska