Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

XXXIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego 14.06.2022r.

Zmień wielkość czcionki:

XXXIX

 

W dniu 14 czerwca 2022 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu Gostynińskiego przyjęła:

 • Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania kierunków działania Zarządu za rok 2021;

oraz podjęła:

 • Uchwałę Nr XXXIX/233/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 czerwca 2022 r.
  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego wotum zaufania,
 • Uchwałę Nr XXXIX/234/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 czerwca 2022 r.
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2021 rok,
 • Uchwałę Nr XXXIX/235/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 czerwca 2022 r.
  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
 • Uchwałę Nr XXXIX/236/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2022.
Witold Modrzejewski