Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Przypadki wścieklizny u zwierząt na terenie Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

Inspekcja Weterynaryjna

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu przypadków wścieklizny u zwierząt na terenie Powiatu Gostynińskiego.

Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu gostynińskiego. Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz m.in. trzymania psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu.

Obszarem zagrożonym wścieklizną został objęty teren całego Powiatu Gostynińskiego.

Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje zakaz:

  • organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów i koni na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii ;
  • organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.


Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz:

  • trzymanie psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
  • pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

Obowiązek szczepienia zwierząt domowych

Zgodnie z rozporządzeniem nr 49 Wojewody Mazowieckiego, od 31 grudnia 2021 r. na właścicielach kotów (którzy są mieszkańcami terenu objętego obszarem zagrożonym wystąpieniem wścieklizny u zwierząt) spoczywa obowiązek zaszczepienia kota przeciwko wściekliźnie – w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Przypominamy jednocześnie, że w Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Koszty szczepienia zwierzęcia pokrywa jego właściciel.

 

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Izabela Ślusarska