Spotkanie z Inspektorami WIORINu

Zmień wielkość czcionki:

WIORIN

 

W zachodniej części województwa mazowieckiego 15 grudnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Gostyninie odbyło się spotkanie inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa WIORiN w Warszawie Oddziału w Płocku ze Starostą Gostynińskim Arkadiuszem Boruszewskim.

W trakcie spotkania inspektorzy przedstawili rozmiar wykonanych zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie powiatu gostynińskiego.

Przedstawiono sytuacje w powiecie w zakresie prowadzenia badań technicznych sprzętu do stosowania środków ochrony roślin i co się z tym bezpośrednio wiąże omówiono wyniki kontroli stosowania środków ochrony roślin przeprowadzone w gospodarstwach rolnych. W ramach tych kontroli pobierane były płody rolne na obecność pozostałości środków ochrony roślin, ażeby w dalszym ciągu utrzymać produkcję zdrowej żywności na terenie powiatu gostynińskiego.

W zakresie nadzoru fitosanitarnego zgodnie z występującą produkcją roślinną prowadzony był nadzór fitosanitarny, w ramach którego kontrolowano zdrowotność roślin, pobierano próby roślin, gleby i podłoży na obecność określonych przepisami agrofagów. Można określić, że w wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych stan fitosanitarny powiatu w odniesieniu do agrofagów kwarantannowych nie uległ pogorszeniu.

           Na terenie powiatu gostynińskiego występuje różnorodna produkcja materiału siewnego, głównie roślin rolniczych takich jak pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, żyto ozime, facelia błękitna, koniczyna łąkowa (czerwona). Ocenę polową plantacji nasiennych przeprowadzili inspektorzy ds. nadzoru nasiennego, którzy są urzędowymi kwalifikatorami. W ramach tego nadzoru prowadzono kontrole upraw kukurydzy i rzepaku na obecność modyfikacji genetycznej. W wyniku badań laboratoryjnych w pobranych próbach kukurydzy i rzepaku nie stwierdzono obecności modyfikacji genetycznej. Pozostawiono w Starostwie plakaty i inne materiały informacyjne dotyczące działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Izabela Ślusarska