Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Uchwała Nr 513 - w sprawie ogłoszenia naboru

Zmień wielkość czcionki:

megaf

Uchwała Nr 513/2021

Zarządu Powiatu Gostynińskiego

Z dnia 25 listopada 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych  przez organizacje  pozarządowe lub  podmioty  wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

 

 download pdf 3660827 640Uchwała Nr 513/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

download pdf 3660827 640Uchwała nr 513/2021 (uzupełniona)

Witold Modrzejewski