Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Kolejne spotkanie z NGO za nami.

Zmień wielkość czcionki:

1

 

W sobotę 20.11.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Gostynińskie Centrum Rozwoju Aktywności Lokalnej oraz Starostwo Powiatowe w Gostyninie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu gostynińskiego.

Udział w nim wzięły organizacje, które szukają możliwości rozwoju oraz pozyskania środków na realizację swoich działań statutowych.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z informacją na temat aktualnych naborów wniosków i pozyskania m.in. „unijnych” grantów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem, które przedstawiła Pani Agnieszka Żukowska, Prezes zarządu organizacji. Część uczestników miała już okazje współpracować z Lokalną Grupą Działania Aktywni Razem przy pozyskaniu grantów, tym chętniej przyszli na spotkanie, z którego dowiedzieli się w jakim obszarze działalności możliwe jest pozyskanie kolejnych dotacji.

Gościem spotkania była również Pani Joanna Cecelak, która zaprezentowała zakres działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego, przedstawiła ofertę OWES oraz nakreśliła możliwości wsparcia dla organizacji z terenu powiatu gostynińskiego. Pani Joanna Cecelak zaprezentowała dodatkowo alternatywną formę działalności dla stowarzyszeń, czyli spółdzielnie socjalne, które okazało się mało znaną formą działalności, a może również zostać objęta wsparciem przez OWES.

Kolejnym gościem zaproszonym na spotkanie był Zastępca Burmistrza Gostynina Halina Fijałkowska, która poinformowała uczestników o możliwych formach współpracy organizacji z Urzędem Miasta Gostynina.

         Na zakończenie spotkania Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski opowiedział o współpracy ze Starostwem Powiatowym, roli Starosty, który pełni nadzór w zakresie zgodności działania stowarzyszeń z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Wyraził on również swoją otwartość na kolejne spotkania z NGO oraz nadzieję, że każde kolejne spotkanie będzie w coraz to liczniejszym gronie.

 

234578

Izabela Ślusarska

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...