Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Niepodległa.

Zmień wielkość czcionki:

„Potęgi Państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden choćby największy Geniusz –

uczynić to może cały, świadomy swych praw i obowiązków naród”

                                                                                               Wincenty Witos

Powiat Gostyniński ma swoich bohaterów, którzy oddali życie za ojczyznę lub z wielkim zaangażowaniem pracowali by społeczeństwo polskie odzyskało utraconą wolność. Edukacja historyczna jest bardzo potrzebna i przez społeczeństwo oczekiwana. To na nas spoczywa obowiązek podtrzymywania wartości naszych ojców i przekazywaniu ich w nie zmienionym kształcie. Nie wolno nam pisać historii od nowa, czy w związku z wyznawaną przez jednostkę ideologią interpretować jej. W tych szczególnie trudnych czasach, potrzeba nam jedności oraz świadomej wdzięczności za bohaterską postawę dla rodaków którzy już od nas odeszli. Najlepszym wyrazem jest modlitwa - udział w uroczystej Mszy Świętej odprawianej w intencji Naszej Ojczyzny i uroczysty przemarsz któremu towarzyszy symboliczne złożenie kwiatów. Powiat Gostyniński reprezentował Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyna Osowicz-Szewczyk i Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Jacek Nowicki.

Wiązanki kwiatów zostały złożone przez delegacje pod pomnikami osób które na stałe wpisały się w karty naszej historii tj. przy Pomniku Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym, pod pomnikiem św. Jana Pawła II, przy tablicy pamiątkowej na ulicy Floriańskiej oraz przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, a przemarsz ulicami miasta uświetniła Miejska Orkiestra Dęta. Druga część uroczystości rozpoczęła się o godz. 16.00 przy pomniku w Gaśnem, gdzie została wspomniana bohaterska postawa poległych w tym miejscu, a także znaczenie ich postawy dla nas, współczesnych mieszkańców Gostynina i powiatu gostynińskiego. Modlitwę za poległych odmówił ks. Krzysztof Jończyk, a następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze oddając hołd poległym.

aa1aa2aa3aa4aa5aa6aa7aa8aa9aa10aa11aa12aa13aa14aa15aa16aa17aa18aa19aa20aa21aa22aa23aa24aa25aa26

Witold Modrzejewski

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...