Dzień Edukacji Narodowej w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

Zmień wielkość czcionki:

                                                                       g29

  Inwestowanie w wiedzę , zawsze przynosi ogromne zyski            

                                      Benjamin Franklin

       14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. W artykule 74 ustawy Karta Nauczyciela zapisano: "W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych".

       W związku z tak ważnym wydarzeniem dla całej oświaty w Polsce w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w dniu 13 października 2021 r odbyły się tradycyjne obchody tego święta, na które zaproszono Starostę Gostynińskiego – Arkadiusza Boruszewskiego, Skarbnika Powiatu - Elżbietę Kijek, Proboszcza Parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego - Księdza Dziekana Andrzeja Rutkowskiego, byłego Dyrektora Szkoły i Przewodniczącego Rady Miejskiej - Andrzeja Redera, Radę Pedagogiczną oraz pracowników administracji i obsługi. Dyrektor szkoły - Wojciech Kiełbasa po powitaniu wszystkich Gości i złożeniu życzeń wręczył kilku nauczycielom symboliczne Nagrody Dyrektora Szkoły.

Zaproszeni goście powitali wszystkich serdecznie, a szczególnie ważną dla szkoły i jednocześnie radosną wiadomością podzielił się Starosta Gostyniński - Arkadiusz Boruszewski. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami „kolejny etap dofinansowania dla Gostynińskiego Centrum Edukacji nabiera tempa i ma już konkretne wymiary…” – powiedział Pan Starosta, "otóż Samorząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Zarządu podjętą kilka dni wcześniej przyznał Powiatowi Gostynińskiemu 4 miliony złotych dofinansowania na realizację inwestycji pn.: Utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację drugiego budynku internackiego na centrum szkoleniowe dla branży motoryzacyjnej". Taka wiadomość dla szkoły i zaproszonych gości była dużym zaskoczeniem i wzbudziła ogromną radość szczególnie, że została przekazana w takim dniu...

       W części artystycznej, młodzież ze wszystkich kierunków Technikum przygotowała montaż słowno - muzyczny pod hasłem: Kawiarenki w kawiarenkach, w czasie którego wykonano piosenki Ireny Jarockiej, Zbigniewa Wodeckiego, Czesława Niemena, Krzysztofa Krawczyka z towarzyszeniem takich instrumentów jak trąbka, flet, gitara. Odbiór programu - mającego konwencje koncertu życzeń - uatrakcyjniała scenografia studia radiowego i atmosfera kawiarenek utrzymanych w stylu vintage

         Rada Pedagogiczna złożyła na ręce Pana Starosty i Pani Skarbnik serdeczne podziękowania za dostrzeganie i uhonorowanie trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczycieli i za: Inwestowanie w wiedzę, które zawsze przynosi ogromne zyski, a zwłaszcza w szkolnictwo zawodowe.   

       

g1 g2
g3 g4
g5 g6
g7 g8
g9 g10
g11 g12
g13 g14
g15 g16
g17 g18
g19 g20
g21 g22
g23 g24
g25 g26
g27 g28
Izabela Ślusarska