Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Dzień Edukacji Narodowej w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

Zmień wielkość czcionki:

                                                                       g29

  Inwestowanie w wiedzę , zawsze przynosi ogromne zyski            

                                      Benjamin Franklin

       14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. W artykule 74 ustawy Karta Nauczyciela zapisano: "W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych".

       W związku z tak ważnym wydarzeniem dla całej oświaty w Polsce w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w dniu 13 października 2021 r odbyły się tradycyjne obchody tego święta, na które zaproszono Starostę Gostynińskiego – Arkadiusza Boruszewskiego, Skarbnika Powiatu - Elżbietę Kijek, Proboszcza Parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego - Księdza Dziekana Andrzeja Rutkowskiego, byłego Dyrektora Szkoły i Przewodniczącego Rady Miejskiej - Andrzeja Redera, Radę Pedagogiczną oraz pracowników administracji i obsługi. Dyrektor szkoły - Wojciech Kiełbasa po powitaniu wszystkich Gości i złożeniu życzeń wręczył kilku nauczycielom symboliczne Nagrody Dyrektora Szkoły.

Zaproszeni goście powitali wszystkich serdecznie, a szczególnie ważną dla szkoły i jednocześnie radosną wiadomością podzielił się Starosta Gostyniński - Arkadiusz Boruszewski. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami „kolejny etap dofinansowania dla Gostynińskiego Centrum Edukacji nabiera tempa i ma już konkretne wymiary…” – powiedział Pan Starosta, "otóż Samorząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Zarządu podjętą kilka dni wcześniej przyznał Powiatowi Gostynińskiemu 4 miliony złotych dofinansowania na realizację inwestycji pn.: Utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację drugiego budynku internackiego na centrum szkoleniowe dla branży motoryzacyjnej". Taka wiadomość dla szkoły i zaproszonych gości była dużym zaskoczeniem i wzbudziła ogromną radość szczególnie, że została przekazana w takim dniu...

       W części artystycznej, młodzież ze wszystkich kierunków Technikum przygotowała montaż słowno - muzyczny pod hasłem: Kawiarenki w kawiarenkach, w czasie którego wykonano piosenki Ireny Jarockiej, Zbigniewa Wodeckiego, Czesława Niemena, Krzysztofa Krawczyka z towarzyszeniem takich instrumentów jak trąbka, flet, gitara. Odbiór programu - mającego konwencje koncertu życzeń - uatrakcyjniała scenografia studia radiowego i atmosfera kawiarenek utrzymanych w stylu vintage

         Rada Pedagogiczna złożyła na ręce Pana Starosty i Pani Skarbnik serdeczne podziękowania za dostrzeganie i uhonorowanie trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczycieli i za: Inwestowanie w wiedzę, które zawsze przynosi ogromne zyski, a zwłaszcza w szkolnictwo zawodowe.   

       

g1 g2
g3 g4
g5 g6
g7 g8
g9 g10
g11 g12
g13 g14
g15 g16
g17 g18
g19 g20
g21 g22
g23 g24
g25 g26
g27 g28
Izabela Ślusarska

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...