Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Spotkanie Zarządu Związku Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej Koło w Gostyninie

Zmień wielkość czcionki:

 

 

W dniu 28 września 2021 roku, w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyło się spotkanie informacyjne Zarządu Związku Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej Koło w Gostyninie. Z ramienia Powiatu Gostynińskiego w spotkaniu uczestniczyła Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska oraz na zaproszenie Związku Radna Powiatu Gostynińskiego Katarzyna Julia Leśniewska.

Podczas spotkania przedstawiona została nowa Prezes Związku Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej Koło w Gostyninie - Pani Anna Orzeszek Borkowska, która nie szczędziła miłych słów dla członków organizacji. Podczas spotkania omawiane było m.in. sprawozdanie z minionego roku działalności.

Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska przekazała dobre wieści o tym, że Powiat Gostyniński poczynił starania, aby zapewnić nowy lokal na cele Koła w Gostyninie. Priorytetem nowej lokalizacji Związku Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej Koło w Gostyninie było przede wszystkim, aby spełnione były wymogi odnośnie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz z ograniczeniami w poruszaniu się i tym samym zapewnienie bezpieczeństwa i godnych warunków dla kombatantów.

Zapoznano również uczestników spotkania z zadaniami inwestycyjnymi Powiatu Gostynińskiego, zarówno zrealizowanymi w minionym roku jak i tymi, które są w trakcie realizacji.

Radna Powiatu Gostynińskiego Katarzyna Julia Leśniewska jako Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie wyszła z inicjatywą organizacji wydarzeń kulturalnych dla członków stowarzyszenia oraz możliwością ich wspólnej realizacji.

Było to bardzo miłe i optymistyczne spotkanie, szczególnie ze względu na perspektywę polepszenia warunków lokalowych siedziby stowarzyszenia jak i faktu, że władze powiatu włączają się do działania na rzecz kombatantów, którzy ze swojej strony serdecznie dziękowali władzom powiatu za zaangażowanie, pomoc i pamięć o nich. Całe spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze.

k2k1k3k4k5k6k7k8k9k10k11k12k13k14k15k16k17k18

Izabela Ślusarska

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...