Kolejne dofinansowania dla Powiatu Gostynińskiego!

Zmień wielkość czcionki:

 

                    Logo PFRON mniejsze II           Powiat Gostyniński pozyskał kolejne środki, tym razem z PFRON! W dniu 21 września 2021r. Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Kijek wraz z Pełnomocnikami PFRON w Warszawie Panią Anną Wandzel oraz Panią Beatą Noceń podpisali umowy na dofinansowanie projekty samorządów oraz jednostek Powiatu Gostynińskiego.

Dofinansowanie projektów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy:

1. Kontynuacja Programu Rehabilitacja 25+ na rok szkolny 2021/2022. W ramach programu 12 absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie (jednostka Powiatu Gostynińskiego) będzie mogło wziąć udział w zorganizowanych zajęciach ogólno – rozwojowych, których celem będzie lepsze przygotowanie do dorosłego życia. Dzięki pozyskanym środkom, program będzie obejmował większą grupę absolwentów placówki, a także wdrożone będą dodatkowe działania ze specjalistami. Powiat Gostyniński otrzyma na to zadanie 360 000 zł.

2.  "Przebudowa pomieszczenia łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” (jednostka Powiatu Gostynińskiego), zadanie obejmuje przebudowę łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania Powiatu Gostynińskiego - 22 328 zł.

3. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku”, którego beneficjentem jest Gmina Miasta Gostynina. Zadanie polegać będzie na dostosowaniu łazienki w Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz dostosowaniu stolarki drzwiowej w głównym wejściu do budynku zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 54 w Gostyninie. Kwota dofinansowania projektu ze środków PFRON – 28 509,84 zł.

4. „Zakup samochodu „mikrobus” 9-cio miejscowy, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”, którego beneficjentem jest Gmina Szczawin Kościelny. Kwota dofinansowania projektu ze środków PFRON – 81 931 zł.

 

 

Resized Resized 20210921 131130  Resized Resized 20210921 131242

Izabela Ślusarska