Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Powiatowy Dzień Rodziny Zastępczej

Zmień wielkość czcionki:

 

38

W dniu 30 maja 2021r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Gostynińskim zorganizowało na terenie Stanicy Harcerskiej Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Gorzewie Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań rodzinom zastępczym za codzienny trud, troskę i zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i młodzieży.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej do wspólnej zabawy zaprosił również dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Gostynińskiego. Uczestnicy uroczystości mieli okazję wziąć udział w rajdzie rowerowym wokół jeziora Białe po uprzedniej pogadance funkcjonariusza policji na temat zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Harcerze zaprosili dzieci i młodzież do zorganizowanej gry terenowej duktem leśnym. Opiekunowie i dzieci mieli możliwość obejrzenia wystawy pt: „Andrzej Małkowski. Bohater Trębek” zorganizowanej przez harcerzy. Atrakcją były również warsztaty ekologiczne, gry i zabawy integracyjne, turniej łuczniczy, turniej ping-pong, kurs pierwszej pomocy. Dzięki obecności druhów strażaków z OSP w Rębowie dzieci mogły pozna specyfikę pracy strażaka oraz zgłębi informacje na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Po tak licznych atrakcjach przyszedł czas na wspólne biesiadowanie przy muzyce.

Szczególnie ważnym dla rodzin zastępczych oraz organizatorów był udział przedstawicieli samorządu powiatowego w osobach Pana Arkadiusza Boruszewskiego Starosty Gostynińskiego oraz Pani Katarzyny Osowicz – Szewczyk Przewodniczącej Rady Powiatu Gostynińskiego, jak również przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie dziękuje wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność oraz tym osobom i firmom, które przyczyniły się do uświetnienia tego wyjątkowego dnia.

Sponsorami uroczystości byli:

 • Kaufland Polska Markety

 • Kellogg’s Kutno

 • Chocobakal J. Palczewski Gostynin

Partnerami w organizacji tego wyjątkowego dnia byli: Stowarzyszenie Ziemi Gostynińskiej, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej JUVENTA MAZOWSZE, Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, RECON Agencja Eventowa, Stanica Harcerska Chorągwi Mazowieckiej ZHP, Hufiec ZHP Gostynin im. Andrzeja Małkowskiego, Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, Nadleśnictwo Gostynin, Gostynińskie Centrum Edukacyjne, Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o.

Wszystkie osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o rodzicielstwie zastępczym zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Ozdowskiego 1A w Gostyninie.

33353634

1

18

195202825102224313237

1421113847929

 

 

Izabela Ślusarska

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...